NIPT-test

Niet-invasieve prenatale test - NIPT

De test is een bloedonderzoek dat ten vroegste op 11 weken maar bij voorkeur rond 12 weken zwangerschap bij u wordt uitgevoerd. Met de test gaan we na of er een verhoogd risico is op downsyndroom (trisomie 21), Edwardssyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13). We kunnen met de test ook sommige andere DNA-afwijkingen opsporen. Daarvoor onderzoeken we DNA (erfelijk materiaal) van de moederkoek van uw baby dat in uw bloed is terechtgekomen.

In sommige gevallen (3 %) is er te weinig DNA in uw bloed te vinden. In dat geval wordt een nieuw staal afgenomen.

Deze test heeft een gevoeligheid van meer dan 99 %: meer dan 99 op 100 van de kinderen met trisomie 21 worden met deze test opgespoord. De kans dat de test een verhoogd risico op trisomie 21 aantoont, maar dat uw baby toch normaal blijkt, bedraagt 1 %.

Wanneer ken ik het resultaat van de NIPT?

In de meerderheid van de gevallen is het resultaat bekend na ongeveer 1 à 2 weken.

Hoeveel kost de NIPT?

De test wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Het remgeld - het bedrag dat de patiënt zelf betaalt - bedraagt 8,68 euro. Daar komen ook nog de kosten bij van de consultatie gynaecologie en van de eerstetrimesterechografie.

Wat gebeurt er als een test een verhoogd risico aangeeft?

We kunnen pas een betrouwbare diagnose stellen na een vruchtwaterpunctie. Als u de zwangerschap zou willen afbreken, is dat onderzoek noodzakelijk.

Zijn deze testen altijd even betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van beide testen is lager in geval van een meerlingzwangerschap.

De NIPT is niet mogelijk in geval van:

  • voorafgaande bloedtransfusie, stamceltherapie, immuuntherapie of transplantatie bij de moeder
  • afwijkingen in het genetisch materiaal van de moeder of de vader.

​Combinatietest

De combinatietest wordt niet meer uitgevoerd. De nekplooimeting – een  onderdeel van die combinatietest - gebeurt wel nog. Die kan behalve chromosomale afwijkingen ook structurele afwijkingen aan het licht brengen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-4-2019 11:40.