NIPT

Niet-invasieve prenatale test - NIPT

De test is een bloedonderzoek dat ten vroegste op 11 weken maar bij voorkeur rond 12 weken zwangerschap bij u wordt uitgevoerd. Met de test gaan we na of er een verhoogd risico is op downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13). Daarvoor onderzoeken we DNA (erfelijk materiaal) van de moederkoek van uw baby dat in uw bloed is terechtgekomen.

We kunnen met de test ook andere DNA-afwijkingen opsporen, maar zeker (nog) niet alle. Uw arts kan toelichten wat mogelijk is.

Bij minder dan 3 % van de geteste vrouwen is er te weinig DNA van de baby in het bloed terug te vinden. In dat geval kan een nieuw staal worden afgenomen.

Deze test heeft een gevoeligheid van 99,9 %: bij 999 op de 1000 kindjes met trisomie wordt de afwijking opgespoord met de NIPT. 

Wanneer ken ik het resultaat van de NIPT?

In de meerderheid van de gevallen is het resultaat binnen de week bekend.

Hoeveel kost de NIPT?

De test wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Het remgeld - het bedrag dat de patiënt zelf betaalt - bedraagt 8,68 euro. Daar komen ook nog de kosten bij van de consultatie gynaecologie en van de eerstetrimesterechografie.

Wat gebeurt er als een test een verhoogd risico aangeeft?

Wijst de NIPT op een verhoogd risico, dan betekent dat lang niet altijd dat de baby een afwijking heeft. We kunnen pas een betrouwbare diagnose stellen na een vruchtwaterpunctie. Als u de zwangerschap zou willen afbreken, is dat onderzoek noodzakelijk.

Kan een NIPT altijd worden afgenomen?

De NIPT is niet mogelijk in geval van:

  • voorafgaande bloedtransfusie, stamceltherapie, immuuntherapie of transplantatie bij de moeder
  • afwijkingen in het genetisch materiaal van de moeder of de vader.

​Combinatietest

De combinatietest wordt niet meer uitgevoerd. De nekplooimeting gebeurt wel nog, vermits die behalve genetische afwijkingen ook lichamelijke afwijkingen of infecties kan helpen opsporen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-6-2020 15:49.