​​​​​​​​​​​​​​​​Lo​​​​ngziekten

De dienst Longziekten legt zich toe op de academische patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek in de longziekten.

​Patiëntenzorg

De dienst Longziekten staat in voor de diagnose en behandeling van alle longziekten. De activiteit behelst raadpleging, ziekenhuisopname, dagkliniek en ambulant onderzoek. De medische expertise situeert zich op het vlak van de volgende respiratoire aandoeningen:

 • astma en ernstig astma
 • COPD (chronische bronchitis en obstructief longlijden)
 • interstitiële longaandoeningen
 • longkanker en andere kwaadaardige aandoeningen van de borstkas (Thoracale Oncologie)
 • interventionele pneumologie
 • infecties van de luchtwegen en de longen
 • snurken en slaapapnoe
 • ziekten van het longvlies en het mediastinum

Tevens spitst de praktijk zich toe op aandoeningen waarbij de longen vaak betrokken zijn:

 • Allergie, onder andere voor voeding en voor bijen- en wespensteken
 • Uitzaaiing van kwaadaardige ziekten naar de longen
 • Slaapstoornissen

De dienst Longziekten is houder van de volgende overeenkomsten voor respiratoire revalidatie met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV):

 • Chronische zuurstoftherapie, partim behandeling via zuurstofconcentrator
 • Chronische zuurstoftherapie, partim behandeling met vloeibare zuurstof
 • Chronische thuisbeademing, partim nasale CPAP (continue luchtwegdruk via de neus)
 • Chronische thuisbeademing, partim volume- en drukgestuurde thuisventilatie
 • Respiratoire revalidatie van patiënten met ernstige longziekten
 • Mucoviscidose

Dienstverlening

De stafleden van de dienst Longziekten hebben een uitgebreide dienstverlenende verantwoordelijkheid op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. Zij zijn actief als voorzitter of lid van facultaire, universitaire, regionale, nationale en internationale commissies, meer bepaald:

 • Lidmaatschap van de Facultaire Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek;
 • Lidmaatschap van de werkgroep Zorgprogramma Oncologie Gent;
 • Lidmaatschap en het bestuur van de Belgische Vereniging voor Pneumologie en van diverse werkgroepen van de Belgische Vereniging voor Pneumologie;
 • Lidmaatschap van de Belgische Associatie voor de Studie van de Slaap;
 • Voorzitterschap van de Erkenningscommissie Pneumologie;
 • Lidmaatschap van de Accrediteringscommissie Pneumologie;
 • Lidmaatschap van het bestuur van de Vlaamse Colloquia voor Longartsen;
 • Lidmaatschap van de commissie Klinisch Onderzoek en Epidemiologie van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen;
 • Secretaris van de Werkgroep Respiratoire Farmacologie van de European Respiratory Society;
 • Expert adviseur voor de Wereldgezondheidsorganisatie.

De dienst Longziekten van het UZ Gent is erkend als Collaborative Centre for the Management of Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Onderzoeksactiviteiten

De dienst Longziekten is sinds geruime tijd zeer actief in het klinisch wetenschappelijk onderzoek en het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma en chronisch obstructief longlijden. Het betreft research dat in het eigen centrum of in het kader van nationale of internationale studies wordt uitgevoerd.

In het laboratorium voor Translationeel Onderzoek bij Obstructieve Luchtwegaandoeningen (prof. Joos, prof. Brusselle en prof. Tournoy) wordt onderzocht hoe omgevingsfactoren (sigarettenrook, dieselpartikels, …) astma en COPD doen ontstaan of verergeren.
In het Odysseuslaboratorium voor Immunoregulatie en Mucosale Immunologie (prof. Lambrecht, dr. Hammad en dr. Vermaelen) wordt onderzocht hoe dendritische cellen sensitisatie en inflammatie doen ontstaan, alsook hoe kanker en immuunsysteem met elkaar interageren.
In het longfunctielaboratorium (prof. Derom) wordt de invloed van geneesmiddelen bij patiënten met astma en COPD getest.

In het kader van Thoracale Oncologie wordt gezocht naar nieuwe en/of betere behandelingswijzen van longkanker en mesothelioom (prof. Van Meerbeeck). Daarnaast wordt de rol nagegaan van nieuwe technieken om de luchtwegen en de klieren bij patiënten met longkanker te onderzoeken (prof. Tournoy).
In de Gentse Universitaire Slaapkliniek (GUSK) wordt onderzoek gedaan naar de rol van CPAP in de behandeling van slaapapnoe (dr. Hertegonne, dr. Bauters).

Onderwijsactiviteiten

De staf is verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van het graduaat onderwijs in de Faculteit Geneeskunde:

 • cursus Longziekten
 • cursus Anatomie en Cytologie voor de Logopedie en Audiologische Wetenschappen
 • cursus Longziekten in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen
 • cursus Methodologie Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek
 • topic normale slaap en slaapstoornissen

De dienst Longziekten is verantwoordelijk voor de klinische opleiding van de kandidaat-artsen. De opleiding van specialisten in de Inwendige Geneeskunde en in de Longziekten wordt verzorgd via een directe klinische opleiding en via het Postgraduaat Onderwijs. De stafleden van de dienst Longziekten nemen actief deel aan het Interuniversitair Postgraduaat Onderwijs in de Longziekten en de Colloquia voor Vlaamse Longartsen. Ze zijn ook als lesgevers betrokken bij het Europees Postgraduaat Onderwijs in de Longziekten. De dienst Longziekten organiseert regelmatig congressen en workshops. Daarbij worden geselecteerde topics uit het veld astma, COPD, Thoracale Oncologie en Slaap uitgediept.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 4-3-2021 17:45.

Locatie

Ingang 12 (gebouw K12)

Route 1325