COVID-19: procedures en richtlijnen

In het kader van de SARS-CoV-2-pandemie zijn in het UZ Gent verschillende richtlijnen en procedures ontwikkeld die zorgverleners kunnen raadplegen om patiënten kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden. Om tegemoet te komen aan de vele vragen van externe zorgverleners stellen we ze hier ter beschikking.

Infectiepreventie

Raadpleeg onderstaande COVID-19-procedures van het UZ Gent.

 • Instructiefiche aantrekken persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Instructiefiche verwijderen persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Noodprocedure sterilisatie FFP2/FFP3 maskers i.k.v. COVID-19
 • Richtlijnen voor medewerkers schoonmaak tijdens de COVID-19-pandemie

Instructievideo persoonlijke beschermingsmiddelen

 


Info voor patiënten

Raadpleeg de hygiënerichtlijnen voor COVID-19-patiënten na ontslag (NL/EN/FR)

Bijkomende richtlijnen - op te vragen

Onderstaande meer specifieke richtlijnen kunnen we u op aanvraag verstrekken. Gelieve daarvoor bij voorkeur te mailen naar covid19@uzgent.be. Vermeld daarbij welk zorgberoep u beoefent of plaats de directie van uw zorginstelling of de hoofdarts van het ziekenhuis waar u werkt in kopie.

U kan ook bellen naar het contact center: tel. 09 332 12 10.

De procedures die u kunt opvragen:

 • Flowchart medewerkers (testprotocol)
 • Flowchart patiënten (testprotocol)
 • Richtlijn voor opname en allocatie van niveaus van zorg
 • Maatregelen bij het verzorgen en afscheid nemen van een overleden persoon met een mogelijke of bevestigde COVID-19-infectie
 • Dienstspecifieke richtlijnen: OK, anesthesie, materniteit, cardiologie ...
 • Coronavirus (COVID-19): Voorzorgsmaatregelen
 • Afname diepe neuswisser en gecombineerde keel- en neuswisser voor diagnostiek en screening
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens Covid-19
 • Flowchart corona op dienst: van vermoeden tot ontslag

Op de website van Sciensano vindt u nog meer procedures voor huisartsen, ziekenhuizen en specialisten, laboratoria en andere gezondheidswerkers.

Disclaimer: Het raadplegen of het gebruik van deze richtlijnen en procedures ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het UZ Gent kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door externe gebruikers van dit document. Bij gebruik dient steeds verwezen te worden naar de correcte titel en het UZ Gent als auteur.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-4-2020 15:13.