Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Ernstig astma

Ernstig astma bij volwassenen is een heterogene aandoening. We spreken van ernstig astma als de astma ondanks de beste huidig beschikbare medicatie (hoge dosis combinatietherapie van inhalatiecorticosteroïden [ICS] en langwerkende beta2agonisten [LABA]) niet onder controle is, met persisterende symptomen en/of herhaalde astma-exacerbaties tot gevolg. Volgens Global Initiative for Asthma (GINA) behoren deze patiënten tot GINA graad 4 of 5. Het Severe Asthma Research Programma (SARP) heeft minstens vijf verschillende clusters van ernstig astma beschreven.

Meerwaarde van het UZ Gent

Zowel diagnostisch (differentiaaldiagnose en subfenotypering) als therapeutisch biedt de dienst Longziekten een duidelijke meerwaarde.

Diagnostisch: door middel van een zorgpad voor ernstig astma maken we op systematische wijze de nodige differentieel diagnose met aandoeningen die (ernstig) astma nabootsen, en zoeken we comorbiditeiten op die de ernst van het astma negatief beïnvloeden.

Bovendien verrichten we een belangrijke subfenotypering van deze heterogene aandoening, op basis van uitgebreide anamnese, bloedonderzoek, hoge resolutie CT-scan van de thorax (HRCT), FENO (Fractionele Excretie van Nitric Oxide in de uitgeademde lucht) en induced sputum analyse (eosinofiele versus neutrofiele inflammatie). ​

Therapeutisch: de comorbiditeiten van ernstig astma worden adequaat behandeld. Op basis van de subfenotypering bieden we patiënten met ernstig astma – in plaats van perorale corticosteroïden - targeted add-on therapieën, idealiter in studieverband: ofwel investigator-geïnitieerde studies zoals de AZISAST studie (AZIthromycine versus placebo bij neutrofiel Severe ASThma), ofwel pharmagesponsorde studies (voornamelijk fase II studies), zoals RCT met volgende monoclonale antilichamen: oa anti-IL-5 (mepolizumab en reslizumab, bij refractair eosinofiel astma), anti-IL-13 en anti-IgE (omalizumab).

Experten

Prof. dr. Guy Brusselle

Contact

UZ Gent, dienst Longziekten
Ingang 12 (gebouw K12E), 7de verdieping
Tel. 09 332 26 00 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18-12-2015 14:55.