​Peritoneale dialyse

Bij peritoneale dialyse wordt gebruikgemaakt van de doorgankelijkheid van het buikvlies voor kleine moleculen. Water, ionen, uremische afvalstoffen en glucose kunnen door het peritoneale membraan diffunderen. De buikspoeling gebeurt als volgt: Er wordt een katheter geplaatst met één uiteinde in de peritoneale ruimte en met het andere doorheen de abdominale wand uit het lichaam. Spoelvloeistof wordt via de peritoneale katheter geïnfundeerd in de peritoneale ruimte. Die vloeistof blijft enkele uren in de peritoneale holte.

Gedurende die tijd treden volgende processen op:

1/ Diffusie van kleine moleculen door het peritoneale membraan veroorzaakt door een concentratieverschil

2/ Aantrekken van water naar de peritoneale holte door osmose (door hoge concentratie aan glucose in de spoelvloeistof). Door diffusie verplaatsen uremische toxines zich vanuit de capillairen naar de spoelvloeistof. Omgekeerd verplaatsen de buffers aanwezig in de spoelvloeistof zich naar de bloedbaan van de patiënt. Na de verblijftijd laat men de spoelvloeistof, die nu opgeladen is met uremische retentieproducten, uit de peritoneale holte weglopen. Daarna wordt onmiddellijk verse spoelvloeistof in de buikholte geïnfundeerd.

Die cyclus van inloop-verblijf-uitloop wordt 3 tot 5 keer per dag herhaald. De peritoneale holte is dus bijna steeds gevuld met spoelvloeistof en de uitwisseling door het peritoneale membraan gebeurt continu. Daardoor is de behandeling weinig belastend voor het hart. Meestal voert de patiënt zelf de wissels uit, soms de partner, een ouder of eventueel een verpleegkundige.

Meerwaarde van het UZ Gent

In het UZ Gent is peritoneale dialyse een frequent toegepaste vorm van dialyse. De opleiding van de patiënt of de partner is goed georganiseerd. Er is verpleegkundige en medische permanentie beschikbaar.

Experten

Prof. dr. R. Vanholder
Prof. dr. W. Van Biesen

Contact

Poli Nefrologie,
Ingang 12 (gebouw K12), gelijkvloers
nefrodia@uzgent.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-9-2018 11:49.