​Niertransplantatie

Bij niertransplantatie wordt een goed werkende nier overgeplant naar een patiënt met ernstig nierlijden. Meestal gaat het daarbij om nieren van overleden donoren, maar ook gezonde donoren kunnen een nier afstaan aan een familielid met nierinsufficiëntie. Om de transplantatie maximale slaagkansen te geven, wordt de acceptor vooraf onderzocht om na te gaan of hij of zij geschikt is om een transplantatie te ondergaan. Zo zijn kanker, infectie, ernstige hart- en vaatziekten of gebrekkige therapietrouw, een contra-indicatie voor transplantatie.

Om de beschikbare nieren zo efficiënt en eerlijk mogelijk te verdelen doen we in België een beroep op Eurotransplant. Die internationale organisatie centraliseert vraag (de patiënten op de wachtlijst) en aanbod (de beschikbare organen van overleden donoren). Als voor een bepaalde patiënt een nier beschikbaar is, wordt de patiënt opgeroepen naar het transplantatiecentrum. De nier wordt naar het centrum gebracht. Als de nier van goede kwaliteit is en voldoende past, kan de ingreep plaatsvinden.

Na de transplantatie is immuunonderdrukkende medicatie levenslang noodzakelijk om afstoting van de nier te voorkomen.

Meerwaarde van het UZ Gent

Slechts een beperkt aantal ziekenhuizen kan een niertransplantatie uitvoeren. Het UZ Gent heeft een ruime expertise op dat vlak, zowel wat betreft uitwerking, uitvoering als opvolging. In het UZ Gent worden jaarlijks een 100-tal niertransplantaties uitgevoerd met zeer goede resultaten.

Indien de toestand van de patiënt het vereist, kunnen ook gecombineerde transplantaties uitgevoerd worden zoals lever/nier en hart/nier. Bij patiënten met diabetes mellitus wordt er soms voor gekozen om samen met de nier ook een pancreas te transplanteren. Bij pancreas/niertransplantatie wordt dus ook de suikerziekte behandeld.

Experten

Dr. P. Peeters
Prof. dr. S. Van Laecke
Dr. E. Nagler

Contact

Poli Nefrologie,
Ingang 12 (gebouw K12), gelijkvloers - route 1231
Tel.: 09 332 45 09
Tamara Leune
nefrodia@uzgent.be ​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-9-2018 11:25.