​Hemodialyse

Hemodialyse is de meest frequent toegepaste bloedzuiverende therapie. Deze techniek wordt toegepast als de nierfunctie onvoldoende is. Een dialysebehandeling verwijdert afvalstoffen (uremische retentieproducten) en overtollig vocht. Dialyse corrigeert ook ionenstoornissen en acidose.

Bij hemodialyse wordt bloed via een arterioveneuze fistel of een katheter naar het dialysetoestel gepompt waar de zuivering gebeurt. Een standaardbehandeling duurt gemiddeld 4 tot 5 uur en wordt 3 maal per week toegepast. Duurt de dialyse langer, dan worden meer afvalstoffen verwijderd wordt het water trager onttrokken. Dat trager onttrekken van water zorgt ervoor dat er minder bloeddrukschommelingen optreden en dat de dialyse beter verdragen wordt.

Meerwaarde van het UZ Gent

Het UZ Gent beschikt over een modern en ruim dialysecentrum dat het comfort van de patiënt centraal stelt. Tijdens de dialyse verblijft de patiënt in een relaxzetel of een bed. Televisie en internet zijn gratis. Vóór en tijdens de sessies krijgt de patiënt de mogelijkheid om aan lichaamsbeweging te doen. Naargelang het tijdstip van de dag worden ook ontbijt, soep of een vieruurtje aangeboden. De dialyse kan indien nodig uitgevoerd worden in afzondering, als de gezondheidstoestand van de patiënt daarom vraagt.

Gespecialiseerde verpleegkundigen voeren de dialyse uit. De medische opvolging gebeurt door een nefroloog met veel aandacht voor de comorbiditeit van de dialysepatiënt. De opvolging van het vaatacces gebeurt multidisciplinair.

Bijzondere aandachtspunten in het UZ Gent:

 

De zorg voor ultrapuur water

Dankzij een geavanceerd zuiveringssysteem wordt het water dat gebruikt wordt voor de aanmaak van dialysaat ontdaan van contaminanten. De zuiverheid van het water wordt frequent gecontroleerd. Naast routinecontroles (kweek en endotoxinebepaling) worden ook additionele testen uitgevoerd die in het UZ Gent werden ontwikkeld. Door de beschikbaarheid van zuiver water, kan in het UZ Gent ook hemodiafiltratie worden toegepast. Dat resulteert in een nog efficiëntere verwijdering van afvalstoffen.

Nachtelijke hemodialyse

Om nog meer uremische retentieproducten te kunnen verwijderen, biedt het UZ Gent nachtdialyse aan die 8 uur duurt. Die nachtdialyse is ook ideaal voor beroepsactieve patiënten en schoolgaande kinderen of jongeren. De patiënt komt dan drie maal per week overnachten en tegelijk dialyseren in het UZ Gent.

Thuishemodialyse

Om de patiënt maximale vrijheid te geven in de planning van de behandeling, heeft het UZ Gent een programma voor thuishemodialyse. Daarbij wordt de patiënt opgeleid om de behandeling thuis zelfstandig uit te voeren.

Multidisciplinaire aanpak​

Doet zich bij de patiënt een ander gezondheidsprobleem voor, dan kan hij of zij terecht bij een van de gespecialiseerde diensten van het UZ Gent. De behandeling gebeurt steeds in samenspraak met de nefroloog. De dialysesessies worden voortgezet in het dialysecentrum zelf of op een andere locatie indien nodig (afdeling Intensieve Zorgen, operatiecomplex, isolatieafdeling, …)

Geassocieerde centra

Hemodialyse kan ook plaatsvinden in een van de geassocieerde centra voor collectieve autodialyse (low care) in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Aalst of campus Geraardsbergen.

Dialyse bij kinderen

Het UZ Gent heeft een ruime expertise in dialyse bij kinderen.

Experten

  • Hemodialyse: prof. dr. R. Vanholder, prof. dr. A. Dhondt
  • Huishemodialyse: prof. dr. R. Vanholder, prof. dr. W. Van Biesen
  • Pediatrische dialyse: prof. dr. J. Vande Walle

Contact

Hemodialyse,
Ingang 12 (gebouw P8), eerste verdieping
nierdialyse@uzgent.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-9-2018 11:45.