​​Stollingspathologie

Onder stollingsziekten vallen zowel aandoeningen met verhoogde bloedingsdiathese als ziekten met verhoogde tromboseneiging. Sommige van deze aandoeningen zijn uiterst zeldzaam en vereisen een gespecialiseerde, multidisciplinaire aanpak.

Meerwaarde van het UZ Gent

In de Hemostase-eenheid werken in kinderen en volwassenen gespecialiseerde klinische stollingsexperten samen met een gespecialiseerde laboverantwoordelijke. Het labo bezit alle noodzakelijke erkenningen om specifieke stollingstesten te mogen en kunnen uitvoeren en fungeert als referentielabo voor alle stalen uit de periferie. Het labo neemt actief deel aan klinische studies, zowel observationeel als interventioneel, en dit verspreid over verschillende diensten.

Voor elke patiënt die zich aanbiedt met een stollingsprobleem wordt diepgaande diagnostiek verricht. We behandelen de patiënten volgens de huidige guidelines en elke patiënt krijgt de nodige counseling. Ook het beleid bij eventuele interventionele onderzoeken of heelkundige ingrepen wordt bijgestuurd, zowel therapeutisch als profylactisch.

We beschikken over een continue voorraad van alle stollingsfactoren wat belangrijk is in het geval van zeldzame bloedingsziekten. Ook alle anticoagulantia en anti-aggregantia zijn aanwezig voor behandeling van trombotische complicaties.

We zijn geselecteerd door het Verzekeringscomité (RIZIV) als Referentiecentrum voor Hemofilie.
Tevens zijn we erkend als Ghent University Hospital Haemophilia Comprehensive Care Centre door EUHANET, het European Haemophilia Network. EUHANET bouwt een netwerk uit om de samenwerking tussen centra te bevorderen en de zorg voor patiënten met aangeboren bloedingsaandoeningen te verbeteren.
De gecoördineerde, gecentraliseerde en hoog kwalitatieve zorg komt alle patiënten met stollingsafwijkingen ten goede die beroep doen op ons hemofiliecentrum.​

Experten

Prof. Dr. Katrien Devreese (laboratorium voor klinische biologie/bloedstolling)
Dr. Veerle Mondelaers (pediatrische hemato-oncologie en stamceltransplantatie)
Dr. Anna Vantilborgh (hematologie volwassenen)​

Contact

UZ Gent, dienst Hematologie
Ingang 12 (gebouw K12E), route 1325
Tel. 09 332 21 25

UZ Gent, Hemato-oncologie en stamceltransplantatie kinderen
Ingang 10 (gebouw K12D), route 1050
Tel. 09 332 24 16

UZ Gent, Lab Klinische biologie
Ingang 22 (gebouw P8), 1ste verdieping
Tel. 09 332 21 53

​ 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-11-2016 12:29.