​Lymfoproliferatieve aandoeningen

Lymfoïde maligniteiten zijn kwaadaardige aandoeningen van het lymfeklierstelsel zoals lymfomen, chronisch lymfatische leukemie en plasmacelmaligniteiten. Ze zijn relatief zeldzaam en zijn onder te verdelen in verschillende subtypes met wisselende groeisnelheid en prognose, van indolent tot agressief. De therapeutische mogelijkheden zijn zeer uitgebreid, gaande van een afwachtende houding tot hoge dosis chemotherapie en autologe of allogene stamceltransplantatie. De resultaten variëren van langdurige controle tot volledige curatie.

Meerwaarde van het UZ Gent

Het UZ Gent biedt het volledige gamma van diagnostische (hematopathologie, klinische biologie in al zijn facetten, moleculaire diagnostiek, cytogenetica) en therapeutische mogelijkheden (chemotherapie, chemo-immunotherapie, radio-immunotherapie, autologe en allogene stamceltransplantatie) ter plaatse aan.

Op de dienst Hematologie buigen meerdere specialisten zich over de verschillende ziektedomeinen. Zij werken in multidisciplinair overleg en staan nationaal hoog aangeschreven. Lymfoproliferatieve maligniteiten zijn het onderwerp van belangrijke wetenschappelijke publicaties zoals R-CVP/CVP trial en PRIMA.

Naast de state-of-the-art behandelingen is de dienst actief in academische en registratietrials, gaande van fase I tot fase III. Nieuwe producten kunnen dus aangeboden worden in de klinische patiëntenzorg twee tot drie jaar voor ze op de markt komen. We nemen momenteel deel aan drie actieve trials in het domein van de chronisch lymfatische leukemie, 14 in de lymfomen en 4 in het domein van het myeloom. Daarbij wordt de continuïteit steeds bewaard. De dienst Hematologie neemt ook deel aan translationeel multidisciplinair-multicentrisch onderzoek voor verschillende ziektebeelden binnen de pool van lymfoïde maligniteiten (PET/CT-gestuurde therapie, µRNA onderzoek in CLL).

We zijn ingeschakeld in een gemonitorde peer review voor onze klinische activiteiten. Daardoor kunnen we overleggen met een internationaal netwerk van andere topreferenten (GELA, IMF).

Experten

Prof. dr. Fritz Offner
Ciel De Vriendt, arts

Contact

UZ Gent, dienst Hematologie  
Ingang 12 (gebouw K12E), route 1325
Tel. 09 332 21 25

​ 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13-11-2017 15:57.