​Geriatrische hemato-oncologie

De incidentie en prevalentie van kwaadaardige hematologische aandoeningen stijgt duidelijk vanaf middelbare leeftijd. De mediane leeftijd bij acute myeloïde leukemie, ernstige myelodysplasie, multipel myeloma en non-Hodgkin lymfoma ligt tussen de 60 en de 70 jaar. In de ontwikkelde wereld worden mensen steeds ouder wat er mee toe leidt dat het aantal kankerpatiënten vanaf 60 jaar maar voornamelijk vanaf 70 jaar sterk toeneemt. Deze trend zal zich in de komende decennia voortzetten.

De behandelingsmogelijkheden voor deze groep patiënten zijn beperkt, door twee belangrijke factoren:

Enerzijds ligt dit aan de aard van de aandoeningen zelf. Bij patiënten op hoge leeftijd hebben die meer maligne kenmerken dan bij jongere patiënten. Anderzijds hebben oudere patiënten meer kans op fragiliteit: niet omwille van de kalenderleeftijd, maar omwille van hieraan gerelateerde maar ook niet-gerelateerde comorbiditeiten, fysiologische beperkingen en sociaal-economische aspecten. Dit wordt een belangrijk maatschappelijk probleem.

De dienst Hematologie wil zich nog verder toeleggen op een risico-geadapteerde aanpak bij ouderen met deze hemato-oncologische ziekten.

Meerwaarde van het UZ Gent

De dienst Hematologie neemt actief deel aan de ontwikkeling van nieuwe soorten medicijnen in het kader van klinisch-wetenschappelijke studies. Die nieuwe medicijnen zijn bedoeld als meer doelgerichte therapie en hebben doorgaans een lager toxiciteitsprofiel.

Daarnaast is onze ervaring met de aanpak van oudere patiënten in het vakgebied Hematologie de laatste jaren sterk toegenomen dankzij een uitgebreide gespecialiseerde supportieve zorgverstrekking. We gebruiken en ontwikkelen gevalideerde meetmethodes in samenwerking met de dienst Geriatrie. Zo kunnen we oudere en/of fragielere patiënten boven de 70 jaar na evaluatie een individueler behandelingsplan aanbieden. Het comprehensief geriatrisch assessment is hierbij essentieel als basis voor het overleg en voor de keuze van de nieuwe en vroegere therapeutische modaliteiten.

Dit project van de dienst Hematologie voldoet aan de criteria voor topreferente zorg: we hebben een spectrum van middelen voor fijndiagnostiek ter beschikking en nemen deel aan translationeel onderzoek en klinisch-wetenschappelijke studies - met momenteel meer dan 10 studies in de hogere leeftijdsklasse (specifiek of niet-specifiek). Daarnaast bestaat er een wetenschappelijk samenwerkingsprotocol tussen de diensten Geriatrie en Hematologie, een onderzoekslijn over neurocognitieve afwijkingen bij patiënten onder agressieve chemotherapie en nemen we actief deel aan werkgroepen en congressen die zich specifiek buigen over de geriatrische hemato-oncologische patiënt.

Experten

  • Hematologie: stafleden dienst Hematologie
  • Geriatrie: prof. dr. Mirko Petrovic, dr. Anja Velghe en stafleden dienst Geriatrie

Contact

UZ Gent, dienst Hematologie
Ingang 12 (g
ebouw K12E), route 1325
Tel. 09 332 21 25

 ​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-11-2016 12:26.