Acute Myeloïde Leukemie en Acute Lymfatische Leukemie

Acute leukemie is een kwaadaardige aandoening die het bloed en het beenmerg aantast. Vaak ligt een cytogenetische afwijking op stamcelniveau aan de oorsprong van deze aandoening. Door die afwijking worden abnormale en onvolwaardige witte bloedcellen geproduceerd die niet meer reageren op de signalen die in normale omstandigheden de bloedcelaanmaak remmen. Zo ontstaat dus een ongebreidelde proliferatie van onrijpe, slecht functionerende witte bloedcellen die de normale hematopoiese in belangrijke mate verstoren en die aanleiding geven tot een ernstig en nog steeds levensbedreigend ziektebeeld.

De prognose en behandeling van dit soort leukemieën wordt voor een groot deel bepaald door de risicogroep waarbij een patiënt kan worden ingedeeld bij diagnose. Een gespecialiseerde aanpak is absoluut noodzakelijk en bestaat meestal uit een intensieve chemotherapeutische behandeling, al dan niet gevolgd door een stamceltransplantatie.

Meerwaarde van het UZ Gent

De dienst Hematologie heeft de afgelopen jaren een ruime expertise opgebouwd in de opvang, diagnostiek en behandeling van patiënten met acute leukemie.

Het Hematologieteam bestaat uit een groep ervaren hematologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en psychologen. Optimale zorg en continuïteit zijn dus verzekerd.

Fijndiagnostiek is absoluut primordiaal. Hiervoor kunnen we binnen het UZ Gent gebruik maken van het volledige spectrum aan noodzakelijke technieken (hematopathologie, klinische biologie, moleculaire diagnostiek en medische genetica). We bieden state-of-the-art en patient-tailored therapy en werken actief mee aan klinisch-wetenschappelijk (zowel nationaal als internationaal) en translationeel onderzoek.

We beschikken over een gevestigd en goed uitgebouwd stamceltransplantatieprogramma. Naast deze gespecialiseerde/specifieke zorg verzekeren we supportive care op een hoogstaand niveau, waar nodig met stevige multidisciplinaire funderingen.
 

Experten

Dienst Hematologie: dr. Ine Moors

Contact

UZ Gent, dienst Hematologie
Ingang 12 (gebouw K12E), route 1325
Tel. 09 332 21 25

Meer info

Stichting hemato-oncologie voor volwassenen Nederland
Belgian Hematological Society (BHS)
The European Hematology Association
The European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
American Society of Hematology

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-11-2016 12:31.