​Slokdarmchirurgie

De incidentie van slokdarmkanker in België steeg van 600 gevallen in 1999 tot ongeveer 900 in 2006. Dit type tumor heeft een slechte overlevingsprognose en de behandeling is complex en vrij zwaar voor de patiënt.

Meerwaarde van het UZ Gent

De aandacht van het UZ Gent gaat voornamelijk naar complexe kankeroperaties, zoals slokdarmresecties. Die vragen om een specifieke expertise, een voldoende groot aantal ingrepen en de omkadering van een universitaire instelling. Per week worden in onze dienst gemiddeld twee slokdarmresecties uitgevoerd. De chirurgen en anesthesisten kunnen een minimaal operatief risico vooropstellen. Daarnaast is ook aangepaste zorg op de dienst Intensieve Zorgen gewaarborgd.

Voor het welslagen van de behandeling is een nauw overleg en samenwerking met andere disciplines zoals gastro-enterologie, oncologie, radiotherapie, pathologie en radiologie van het grootste belang. Daarom wordt elke patiënt besproken tijdens een multidisciplinair overleg waar de optimale behandelingsstrategie wordt bepaald. De huisarts wordt steeds van dit overleg op de hoogte gehouden en zo nodig betrokken bij de besluitvorming.

Omdat kanker een ingrijpende ziekte is, hechten wij veel belang aan volledige en eerlijke informatie over de ziektetoestand van een patiënt. Een team van sociaal verpleegkundigen, psychologen en diëtisten zorgt ervoor dat naast de medische noden ook aandacht wordt besteed aan de sociale en emotionele gevolgen van de ziekte.

Experten

  • Chirurgie: prof. dr. Piet Pattyn, dr. Dirk Van de Putte
  • Digestieve oncologie: prof. dr. Karen Geboes, prof. dr. Stephanie Laurent

Contact

UZ Gent, dienst Gastro-intestinale heelkunde
Ingang 12 (gebouw K12C), 2de verdieping
Tel. 09 332 55 62

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2015 11:51.