​Refractair ascites en hepatorenaal syndroom

Patiënten met levercirrose kunnen ascites en nierfalen ontwikkelen. Patiënten die niet in aanmerking komen voor een behandeling met diuretica of die neveneffecten ontwikkelen op diuretica (hyponatremie, hyperkaliemie, nierinsufficientie, …) die niet geoptimaliseerd kunnen worden, worden als patiënten met refractaire ascites bestempeld. Deze patiënten moeten vaak een ascitespunctie laten uitvoeren van 5 tot soms 10L.

Daarnaast kan levercirrose ook leiden tot het ontstaan van een extreme renale vasoconstrictie waardoor er een acuut (type 1) of subacuut-progressief (type 2) nierfalen ontstaat, dat hepato-renaal syndroom wordt genoemd. Deze ernstige, potentieel letale complicaties van eindstadium leverlijden zijn vaak, maar niet altijd indicaties voor een levertransplantatie.

Meerwaarde van het UZ Gent

Om deze patiënten met gecombineerd lever- en nierfalen te behandelen is specifieke expertise nodig. Naast expertise in de medische behandeling van vochthuishouding, zijn vaak invasieve maatregelen noodzakelijk, zoals bv. het plaatsen van een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS). In het UZ Gent zorgt de ondersteuning door interventioneel radiologen voor een belangrijke meerwaarde bij de behandeling van deze complicaties.

Daarnaast biedt het UZ Gent ook alle expertise om, in samenwerking met de diensten Nefrologie en Intensieve Zorg, een leverdialyse aan te bieden als dat nodig is.

Het UZ Gent biedt dus zowel binnen het hospitaal als poliklinisch optimale zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep.

Experten

  • Hepatologie: prof. dr. Hans van Vlierberghe, prof. dr. Anja Geerts, dr. X. Verhelst
  • Chirurgen: prof. dr. Roberto Troisi, prof. dr. Xavier Rogiers, prof. dr. Frederik Berrevoet

Contact

UZ Gent, dienst Maag-, darm- en leverziekten
Ingang 12 (gebouw K12E), 1ste verdieping
Tel. 09 332 23 71

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-11-2019 10:57.