​Pancreaschirurgie

Jaarlijks komen in België ongeveer 500 patiënten met pancreaskanker in aanmerking voor potentiële curatieve heelkunde. Maligne pancreastumoren hebben een relatief slechte prognose. Chirurgische verwijdering van het letsel biedt nog steeds de enige kans op genezing.

Daarnaast is ook chronische pancreatitis een aandoening waarbij chirurgie een belangrijke rol kan spelen. De kennis van de verschillende types van operatie beïnvloedt het uiteindelijke resultaat voor de patiënt enorm. Door middel van CT, ERCP/MRCP, echo-endoscopie en angiografie kunnen letsels goed gevisualiseerd worden, evenals hun relatie ten opzichte van omliggende weefsels en organen die de resectabiliteit bepalen.

Meerwaarde van het UZ Gent

Het kan van centrum tot centrum verschillen of specialisten een uitgebreid pancreasletsel al dan niet als opereerbaar beschouwen. Dat hangt af van de mate van ervaring die het centrum met dergelijke pathologie heeft.

Dit is belangrijk voor de patiënt aangezien uit de literatuur blijkt dat de prognose nauwelijks verschilt voor patiënten met of zonder veneuze vaatreconstructie en zeker beter is dan bij patiënten bij wie geen chirurgie meer wordt uitgevoerd.

Bij chronische pancreatitis worden in het UZ Gent resecties uitgevoerd in het geval van potentiële maligniteit. Maar ook pancreassparende chirurgie met drainage volgens Partington-Bergville, Frey of Beger behoort tot de specifieke expertise van ons team.

Pancreaschirurgie vereist niet alleen op chirurgisch vlak specifieke expertise. Ook de kwaliteit van de nabehandeling op andere diensten zoals intensieve zorg, interventionele radiologie en digestieve oncologie is afhankelijk van voldoende expertise en een goede logistieke ondersteuning.

Het is aangetoond dat de kwaliteit van pancreaschirurgie in al zijn aspecten onder andere afhankelijk is van het aantal pancreasingrepen op jaarbasis door een vast team van specialisten. In het UZ Gent worden ieder jaar meer dan 100 pancreasoperaties uitgevoerd.

Door het traject voor elke patiënt individueel en multidisciplinair voor te bereiden en uit te voeren, kan het UZ Gent een laag operatief risico voorleggen en is er een compleet aanbod voor de totale behandeling vanuit verschillende disciplines. Daarnaast vinden we rechtstreeks overleg met huisartsen en verwijzende specialisten essentieel om tot excellente zorg te komen.

Experten

Multidisciplinair platform

  • Pancreaschirurgie: dr. Frederik Berrevoet, prof. dr. Xavier Rogiers, prof. dr. Roberto Troisi
  • Gastro-enterologie en endoscopie: prof. dr. Martine De Vos
  • Digestieve oncologie: prof. dr. Stéphanie Laurent

Contact

UZ Gent, Dienst Maag-, darm- en leverziektenGastro-enterologie
Ingang 12 (gebouw K12E), 1ste verdieping
Tel. 09 332 23 71

UZ Gent, Dienst Algemene en hepatobiliaire heelkunde
Tel. 09 332 32 33

www.surgery.ugent.be
www.tegenkanker.be/pancreaskanker

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2015 11:49.