​Levertransplantatie

Levertransplantatie is een van de hoekstenen in het arsenaal aan moderne behandelingsmogelijkheden bij leveraandoeningen. Levertransplantatie is een curatieve behandeling voor patiënten met leverlijden in een eindstadium (acuut of chronisch), voor patiënten met bepaalde metabole aandoeningen of voor patiënten met primaire levertumoren.

De behandeling bestaat uit verschillende stappen: de evaluatie van een potentiële transplantatiekandidaat, de follow-up en behandeling van complicaties bij eindstadium leverlijden voor de transplantatie, de activering van de transplantatiewachtlijst en de opvolging, de eigenlijke transplantatie en de postoperatieve follow-up.

De mogelijkheid bestaat ook om een stuk lever van een levende donor te transplanteren (living related levertransplantatie). Dit vergt een zeer zorgvuldige multidisciplinaire donorevaluatie en een bijzondere chirurgische competentie.

Meerwaarde van het UZ Gent

Het UZ Gent is een van de zes levertransplantatiecentra in België en neemt een substantieel deel van de levertransplantaties voor zijn rekening (50 van de 180 à 200 levertransplantaties in België op jaarbasis). Er worden jaarlijks een groot aantal klassieke levertransplantaties uitgevoerd. Daarnaast is het ziekenhuis een voortrekker in België op het vlak van living related levertransplantatie bij volwassenen en kinderen. Het UZ Gent heeft ook het tweede grootste kinderlevertransplantatieprogramma in België.

Door het uitvoeren van split-levertransplantaties worden de beschikbare donorlevers optimaal gebruikt om zoveel mogelijk patiënten te helpen.

Een multidisciplinair team van hepatologen, chirurgen, anesthesisten, intensivisten, een psycholoog … staat in voor de zorg voor de levertransplantatiepatiënten.

Experten

  • Hepatologie: prof. dr. Hans Van Vlierberghe, prof. dr. Anja Geerts, dr. X. Verhelst
  • Chirurgie: prof.dr. Xavier Rogiers, prof. dr. Roberto Troisi, dr. Frederik Berrevoet

Contact

UZ Gent, dienst Maag-, darm- en leverziekten
Ingang 12 (gebouw K12E), 1ste verdieping
Tel. 09 332 23 71

UZ Gent, dienst Heelkunde
Ingang 12 (gebouw K12C), 1ste verdieping
Tel. 09 332 32 94

Website:
www.surgery.ugent.be

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2015 11:42.