​Levermetastasen van een colorectaal carcinoom

De prognose bij een gemetastaseerd colorectaal carcinoom wordt sterk beïnvloed door de lokale ontwikkeling van de tumor in de lever. Resectie van deze metastasen is daarom een belangrijk therapiedoel. Om dit doel te bereiken moeten, naast moderne leverresectietechnieken, op een strategische manier neoadjuvante en adjuvante behandelingen gepland en ingezet worden.

 

Meerwaarde van het UZ Gent

In het UZ Gent werken verschillende diensten en afdelingen (digestieve oncologie, algemene en hepatobiliaire chirurgie, interventionele radiologie, …) samen om patiënten met levermetastasen optimaal te verzorgen. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met de verwijzende arts.

Multidisciplinair oncologisch advies:

Het permanent multidisciplinair medisch platform bestaat uit hooggekwalificeerde specialisten met ruime ervaring. Het multidisciplinair overlegt garandeert hoge kwaliteit en een goed doordachte sequentie in de behandelingsstrategie. Dit blijkt steeds meer van primordiaal belang te zijn. De adviezen worden opgesteld in aanwezigheid van alle betrokken specialisten. Zo worden eventuele behandelingen in het UZ Gent afgestemd op behandelingen die in het doorverwijzend ziekenhuis plaatsvinden.

Therapeutisch:

Het UZ Gent neemt deel aan de meest actuele en innovatieve studies. Patiënten hebben dus toegang tot de meest recente medicatie.

Er wordt state-of-the-artleverchirurgie geboden, inclusief geavanceerde technieken zoals two-stage hepatectomies, re-resecties en resecties met vasculaire reconstructies worden. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan het vermijden van onnodige invasiviteit (bv. door laparoscopische resecties).

Waar aangewezen kunnen verschillende soorten lokale ablatietechnieken (radiofrequency, microwave) of locoregieonale behandelingen (bv Yttrium – gelabelde pellets) gebruikt worden.

Experten

  • Digestieve oncologie: prof. dr. Karen Geboes, prof. dr. Stéphanie Laurent
  • Leverchirurgie: prof. dr. Roberto Troisi
  • Interventionele radiologie: prof. dr. Luc Defreyne
  • Nucleaire geneeskunde : dr. B. Lambert

Contact

UZ Gent, dienst Maag-, darm- en leverziekten
Ingang 12 (gebouw K12E), 1ste verdieping
Tel. 09 332 23 71

UZ Gent, dienst Algemene en hepatobiliaire heelkunde
Tel. 09 332 55 19

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2015 11:40.