​Hypertherme Intra Peritoneale Chemoperfusie (HIPEC)

Buikvlieskanker (peritoneale carcinomatose) ontstaat doordat kankercellen zich verspreiden in de buikholte en zich aan het buikvlies hechten. Dit buikvlies bekleedt zowel de binnenkant van de buikwand als de organen. De afkomst van deze kankercellen is divers: soms gaat het om cellen die loskomen uit een gezwel in de buikholte (meestal darmkanker of eierstokkanker); in andere gevallen komen de kankercellen via bloed- of lymfebanen in de buikholte terecht.

Een bijzondere vorm van darmkanker die aanleiding geeft tot verspreiding in de buikholte is pseudomyxoma peritonei, een slijmvormende tumor die eerder traag evolueert en uitgaat van de appendix. Er bestaan ook vormen van buikvlieskanker waarbij de normale cellen van het buikvlies zich omvormen tot kankercellen. Een voorbeeld is mesothelioom, dat vaak veroorzaakt wordt door blootstelling aan asbest en dat ook in de buikholte kan voorkomen. Buikvlieskanker kan om het even waar in de buikholte voorkomen. Toch zijn er een aantal plaatsen in de buik waar doorgaans de meeste knobbeltjes worden aangetroffen: het kleine bekken (tussen blaas en endeldarm), het middenrif boven de lever, de vetschort (omentum majus), en de ruimte tussen de lever en de maag (omentum minus).

Meerwaarde van het UZ Gent

De dienst Gastro-intestinale heelkunde van het UZ Gent is een referentiecentrum voor HIPEC en heeft sinds meerdere jaren een internationale reputatie. Er worden op jaarbasis meer dan 50 van deze ingrepen verricht.

Patiënten zonder metastasen in lever of longen en met een beperkte hoeveelheid buikvliesknobbeltjes komen in aanmerking voor een operatie. De operatie heeft als doel alle zichtbare knobbeltjes te verwijderen. Deze ingreep wordt debulking of cytoreductie genoemd. Omdat de knobbeltjes vergroeid zijn met de onderliggende weefsels, is het meestal noodzakelijk om delen van organen weg te nemen zoals de buikwand, dikke darm of maag. Het aangetaste buikvlies tegen de spieren van de buikwand kan worden afgepeld van de onderliggende weefsellagen. Dit wordt een peritonectomie genoemd. Om te voorkomen dat overblijvende losse kankercellen na verloop van tijd een herval zouden veroorzaken, wordt gespoeld met verwarmde chemotherapie, de zogenaamde HIPEC-procedure. Deze chemotherapie wordt toegediend na afloop van de chirurgische verwijdering van de tumor. Dit gebeurt tijdens dezelfde verdoving (narcose).

Experten

Prof. dr. Wim Ceelen (auteur van o.a. "Peritoneal Carcinomatosis: A Multidisciplinary Approach", uitgegeven bij Springer)

Contact

UZ Gent, dienst Gastro-intestinale heelkunde
Ingang 12 (gebouw K12C), 2de verdieping
Tel. 09 332 55 62

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2015 11:28.