​Hepatitis C

Wereldwijd zijn ongeveer 200 miljoen mensen besmet met het hepatitis C-virus (HCV). Dat zorgt voor een belangrijk gezondheidsprobleem. In 80 tot 85% van de gevallen evolueert de besmetting naar chronische hepatitis C. Na verloop van jaren leidt die chronische hepatitis C-besmetting tot het ontstaan van fibrose, wat uiteindelijk tot levercirrose leidt, met het risico op ontwikkeling van een hepatocellulair carcinoom.

Een behandeling met antivirale medicatie kan deze evolutie verhinderen. De huidige behandeling bestaat uit de combinatie van pegylated interferon en ribavirine (bi- therapie). De slaagkans van deze therapie, nl. de blijvende afwezigheid van het virus zes maanden na de stopzetting van de therapie, bedraagt slechts 40 tot 80%, afhankelijk van het genotype van het virus.

Een nieuwe behandeling bestaat uit een "tri-therapie" (protease/ polymerase inhibitoren + interferon + ribavirine). Het is aangetoond dat deze behandeling de slaagkans duidelijk verhoogt. Onderliggende genetische mutaties worden in de toekomst ook belangrijk om te bepalen wie nood heeft aan bepaalde nieuwe combinatiebehandelingen.

Meerwaarde van het UZ Gent

Het UZ Gent heeft een grote expertise in dit domein. Patiënten kunnen deelnemen aan studies naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor chronische hepatitis C. Patiënten worden hiervoor vaak specifiek naar ons centrum doorverwezen.

De hepatologen werken nauw samen met de dienst Algemene Inwendige Ziekten en Infectieziekten. Daardoor kunnen ook patiënten met een HIV-HCV co-infectie adequaat behandeld worden.

De screening op genetische mutaties gebeurt in het UZ Gent in samenwerking met de dienst Medische Genetica.

Levertransplantatie en behandeling van een hepatocellulair carcinoma behoren tot de expertisedomeinen van het UZ Gent. Ook patiënten met vergevorderde chronische hepatitis C kunnen dus in het ziekenhuis behandeld worden. De behandeling van hepatitis C post-levertransplantatie vraagt om specifieke expertise, die in het UZ Gent al jaren aanwezig is.

Experten

Hepatologie: prof. dr. Hans Van Vlierberghe, prof. dr. Anja Geerts, dr. X. Verhelst.

Contact

UZ Gent, dienst Maag-, darm- en leverziekten 
Ingang 12 (gebouw K12E), 1ste verdieping
Tel. 09 332 23 74

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2015 11:25.