​Endoscopische exploratie van de dunne darm

Tot voor tien jaar was de dunne darm moeilijk toegankelijk voor grondig onderzoek. Nochtans zijn bloedingen die hun oorsprong vinden in de dunne darm niet zo zeldzaam. En hoewel ze vaak niet levensbedreigend zijn, kunnen ze toch aan de basis liggen van chronische bloedarmoede en zo aanleiding geven tot talrijke onderzoeken en oplopende kosten. Er zijn ook – weliswaar zeldzame – tumoren van de dunne darm die zonder de in UZ Gent aanwezige expertise heel moeilijk kunnen opgespoord worden.

Meerwaarde van het UZ Gent

De exploratie van de dunne darm gebeurt met twee technieken: videocapsule en enteroscopie.

Videocapsule is een niet-invasieve techniek die al verschillende jaren gebruikt wordt op de dienst Gastro-enterologie. De gastro-enterologen hebben dus uitgebreide ervaring met deze vernieuwende techniek voor beeldvorming van de dunne darm.

Enteroscopie (dubbel ballon, single ballon of spiraal enteroscopie) is later aan het arsenaal technieken van de dienst toegevoegd. De techniek maakt diepe endoscopische exploratie van de dunne darm mogelijk. Specifieke behandelingen kunnen uitgevoerd worden, zoals dilatatie van stricturen, coagulatie bij bloedingen, poliepresecties of zelfs ERCP bij patiënten met aberrante anatomie zoals na bariatrische heelkunde. Vandaag is vooral deze laatste techniek slechts in een beperkt aantal centra in België voorhanden.

Experten

Gastro-enterologen: prof. dr. Danny De Looze, prof. dr. Harald Peeters, prof. dr. Martine De Vos

Contact

UZ Gent, dienst Maag-, darm- en leverziekten 
Ingang 12 (gebouw K12E), 1ste verdieping
Tel. 09 332 23 74

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2015 11:25.