​Acute on chronic leverfalen

"Acute on chronic" leverfalen verwijst naar patiënten die een onderliggende chronische leverziekte hebben, meestal in het stadium van cirrose, die plots/acuut decompenseren (icterisch worden, ascites hebben, slechte stolling hebben) naar aanleiding van een bloeding of een infectie of een andere uitlokkende factor. Deze episoden van "acute on chronic" leiden vaak tot meervoudige complicaties met uiteindelijk de dood als gevolg. Levertransplantatie is ofwel geen optie ofwel een behandeling die niet onmiddellijk voorhanden is.  

Meerwaarde van het UZ Gent

Om patiënten met deze aandoening doeltreffend te kunnen ondersteunen, is een multidisciplinaire aanpak nodig. Samenwerking tussen hepatologen, endoscopisten, infectiologen, chirurgen en intensivisten is absoluut noodzakelijk bij de behandeling van de diverse complicaties als gevolg van deze aandoening: o.a. hemostase van acute variceële bloeding en infectie- en vochtbeleid. In het UZ Gent werken deze specialisten al jarenlang samen. Dat maakt dat patiënten met deze karakteristieken vaak naar ons ziekenhuis doorverwezen worden.

Het UZ Gent heeft deelgenomen aan een aantal studies die belangrijke resultaten opgeleverd hebben die als een mijlpaal in de behandeling van acute on chronic leverfalen kunnen worden beschouwd. Het UZ Gent wordt door de European Association for the Study of the Liver beschouwd als een van de referentiehospitalen in Europa voor deze aandoening.

Experten

Hepatologie: prof. dr. Hans Van Vlierberghe, prof. dr. Anja Geerts, dr. X. Verhelst.

Contact

UZ Gent, dienst Maag-, darm- en leverziekten 
Ingang 12 (gebouw K12E), 1ste verdieping
Tel. 09 332 23 71

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15-12-2015 16:47.