​Collaboratief Zorgplatform (CoZo)

Het Collaboratief Zorgplatform is een artsenportaal dat zorgverleners toegang geeft tot medische gegevens van hun patiënten, ook als die op de servers van verschillende instellingen en zorgverleners staan. CoZo ontsluit ook medische beelden.
Patiënten moeten via een 'informed consent' of geïnformeerde toestemming uitdrukkelijk de toestemming geven om hun gegevens te delen.  

Momenteel zijn al 36 ziekenhuizen en ruim 1500 huisartsen aangesloten bij CoZo.

Een belangrijk onderdeel van CoZo is de Regionale HUB Gent. Die heeft samen met de vier andere regionale eHealth-hubs afspraken gemaakt om gegevens te delen via de federale metahub. Die bevat zelf geen medische gegevens, maar stelt de regionale hubs wel in staat om te zien of andere hubs informatie over een patiënt hebben.

Via CoZo krijgen zorgverleners voortaan dus ook toegang tot gegevens over hun patiënten van alle Belgische ziekenhuizen die aangesloten zijn bij een eHealth-hub.  

Aansluiten

Aansluiten bij CoZo is gratis en kan via de website van CoZo. U vindt er ook meer info over het artsenportaal.  

​Geïnformeerde toestemming

De medische zorg kan makkelijker en sneller verlopen als patiënten de toestemming geven om hun gezondheidsgegevens elektronisch te delen met hun zorgverleners.  

Raadpleeg voor meer info de leidraad bij de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-12-2017 11:16.