​Voorwaarden visuele revalidatie

Voorwaarden

Patiënten met een visuele handicap (stabiel of evolutief, aangeboren of verworven) kunnen in het Centrum voor visuele revalidatie en low-vision terecht als ze voldoen aan één van de volgende criteria. Deze criteria gelden sinds 1 oktober 2020.

 • Gecorrigeerde gezichtsscherpte ver van kleiner of gelijk aan 4/10 aan het beste oog
 • Een of meer gezichtsvelddefecten:
  • vernauwing tot minder dan 50°
  • verlies van 50% van de centrale 30°
  • homonieme gezichtsvelduitval groter of gelijk aan een kwadrant
  • heteronieme hemianopsie
 • Oogbewegingsproblematiek zoals oculomotorische apraxie, oscillopsie of ophtalmoplegie
 • Visuele stoornissen ten gevolge van afwijkingen aan de hersenen (aangetoond door MRI-onderzoek) of van neurologische pathologie (gestaafd door een neurologisch of neuropsychologisch verslag)
 • Combinatie van visusstoornissen die elk op zich geen recht geven op revalidatie, maar die samen wel een zware visuele beperking veroorzaken. De revalidatie-oogarts moet minimaal 2 visuele stoornissen vaststellen:
  • visusdaling
  • gezichtsvelduitval
  • verminderde contrastgevoeligheid
  • gestoord kleurenzicht
  • metamorfopsie
  • scotomen in de centrale 5° die vloeiend lezen sterk bemoeilijken
  • nachtblindheid
  • fotofobie
  • oogbewegingsproblematiek

Aantal revalidatiesessies en kostprijs

Het revalidatieprogramma wordt gefinancierd door het Agentschap Zorg en Gezondheid met een maximaal aantal revalidatiesessies, afhankelijk van de leeftijd, verspreid over verschillende periodes. Elke sessie duurt 60 minuten. Voor deze revalidatiesessies betaalt de patiënt enkel een maximaal remgeld van 1,84 euro.

​0 - 3 jaar​4 - 17 jaarouder dan 18 jaar 
Ouder dan 18 jaar
​Beperking
​Visuele
​Visuele
​Visuele
​Visuele en ernstige auditieve
​Zittingen
80
240
330660
SpreidingMax. 1 periode van max. 4 jaarMax. 3 periodes van elk max. 3 jaarMax. 10 periodes van elk max. 3 jaarMax. 10 periodes van elk max. 3 jaar

Goed om te weten

 • U hebt recht op 120 zittingen bij een acute visusdaling (in een eerste periode) en bij acute blindheid (in eerste of volgende periode)
 • Leerlingen kunnen sinds 1 oktober 2020 type 6-onderwijs combineren met visuele revalidatie.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2020 10:42.