​Werking Spina bifida referentiecentrum

Het Spina bifida referentiecentrum (SBRC) organiseert multidisciplinaire consultaties waarop de patiënt op een halve dag zowel artsen als paramedici van verschillende disciplines kan raadplegen op één locatie.

De patiënt hoeft zich daarbij niet van de ene naar de andere locatie te verplaatsen en verliest veel minder tijd.

Wie behandelen we?

 • Mensen met aangeboren ruggenmergaandoeningen:
  • meningocoele
  • meningomyelocoele
  • thethered cord
  • intraspinale lipomen
  • caudale regressiesyndromen
  • diastematomyelie
  • syringomyelie
 • Mensen met verworven ruggenmergaandoeningen (ontstaan < 3 jaar):
  • traumatische ruggenmergletsels
  • ruggenmergtumoren

Welke behandeling bieden we?

Gespecialiseerde medische diagnostiek en behandeling:

 • (kinder)neurologie
 • neurochirurgie
 • (kinder)nefrologie
 • (kinder)urologie
 • (kinder)gastro-enterologie
 • orthopedie

 Gespecialiseerd paramedisch behandelingsadvies:

 • verpleegkundige aspecten
 • sociale dienstverlening
 • ergotherapeutisch advies
 • kinesitherapeutisch advies
 • psychologische bijstand

Coördineren van het medische en paramedische zorgpakket:

 • Accurate doorstroming van noodzakelijke informatie tussen alle betrokken partijen
 • Coördinatie van behandeling, ook met externe (para)medici en voorzieningen
 • Ondersteuning op sociaal-administratief vlak

Erkenning VAPH

Het SBRC is bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) erkend als multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in de aanvraag van hulpmiddelen, woningaanpassingen en zorg.

Pluralistische ingesteldheid

Vanuit onze pluralistische ingesteldheid behandelen we iedere patiënt respectvol, zonder onderscheid te maken op basis van geslacht, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, afkomst, geaardheid of vermogen.

Ombudsdienst

Het SBRC verbindt zich tot optimale patiëntenzorg. We staan open voor uw opmerkingen en proberen er, voor zover mogelijk, gevolg aan te geven.

Als u toch het gevoel hebt dat uw klachten niet gehoord worden, kan u terecht bij de Ombudsdienst:
Tel. 09/332 52 34
Ombudsdienst@uzgent.be

Vrijwilligersorganisatie

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen het SBRC en de vrijwilligersorganisatie vzw Spina Bifida en Hydrocephalus (VSH).

Een medewerker van de vzw zal beschikbaar zijn op het ogenblik van de raadpleging van het Spina Bifida Referentiecentrum.

Uitnodigingen voor activiteiten van de vzw kunnen door de teamleden worden meegegeven aan de patiënten.

Op expliciete vraag van de patiënt zelf kan een individueel gesprek plaatsvinden of kan de medewerker van de vzw bij de consultatie aanwezig zijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-6-2020 09:47.