​​Inschrijven Spina bifida referentiecentrum

Om een beroep te kunnen doen op onze dienstverlening moet een aanvraagformulier ondertekend worden door de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Die registratie kan plaatsvinden tijdens de eerste consultatie.

Het Riziv vraagt ons volgend (minimum)aanbod aan hulpverlening te bieden.

Frequentie consultaties

  • Jonger dan 3 jaar: 3 keer per jaar
  • Van 3 t.e.m. 18 jaar: 2 keer per jaar
  • Vanaf 19 jaar: jaarlijks

Aantal raadplegingen per consultatie

  • minstens 4 paramedici
  • minstens 1 arts-specialist

Indien u wenst, kan u frequenter een beroep doen op ons team.

De patiënt betaalt voor elke geconsulteerde arts een consultatie. Daarvoor gelden de gewone terugbetalingstarieven. De paramedische raadplegingen worden rechtstreeks door het Riziv vergoed, zonder opleg voor de patiënt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-6-2020 09:50.