Team Schedelbasiscentrum

Het multidisciplinaire team van neurochirurgen, nko-artsen, hoofd- en halschirurgen en radiologen komt op regelmatige tijdstippen bijeen en bespreekt diagnose en behandeling van alle patiënten. Tijdens dat overleg worden alle behandelopties besproken (opvolging, radiotherapie, medicatie, heelkunde of een combinatie).

Indien gekozen wordt voor een heelkundige behandeling, worden het doel van de heelkunde (volledige of gedeeltelijke verwijdering), het te verwachten resultaat, de postoperatieve zorg, de risico's en mogelijke complicaties grondig doorgenomen.

De uitkomst van dit overleg wordt nadien meegedeeld aan de patiënt. Daarbij worden ook de rol van elke chirurg, net als enkele technische aspecten van de operatie duidelijk uitgelegd.

​Naam Biografie​

Dirk Van Roost

Prof. dr. Dirk Van Roost, diensthoofd Neurochirurgie

​Prof. dr. Dirk Van Roost werkte bij de universitaire ziekenhuizen van Leuven, Tübingen (D) en Bonn (D) voor hij in 2003 het team aan het UZ Gent vervoegde. Zijn aandachtsgebieden zijn functionele neurochirurgie, meerbepaald epilepsiechirurgie en neuromodulatie voor pijn en bewegingsstoornissen, vasculaire neurochirurgie en schedelbasischirurgie.

Prof. dr. ​Ingeborg Dhooge, diensthoofd Neus-, keel- en oorheelkunde

​Prof. dr. Ingeborg Dhooge studeerde in 1988 af als doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Ze werd opgeleid in Brugge en Gent en was gedurende 2 jaar fellow aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1992 maakt ze deel uit van de medische staf Neus-, keel- en oorheelkunde van het UZ Gent, waarvan ze sinds 2008 diensthoofd is. Haar interesse gaat uit naar oorheelkunde en aandoeningen van de laterale schedelbasis.

Hubert Vermeersch

Prof. dr. Hubert Vermeersch, diensthoofd Hoofd-, hals- en maxillofaciale heelkunde

​Prof. dr. Hubert Vermeersch behaalde het diploma doctor in de genees- heel- en verloskunde in 1975 aan de Universiteit Gent (UGent). Zijn specialisatie neus-, keel- en oorheelkunde beëindigde hij in 1980 aan de UGent (prof. dr. Paul Kluyskens). Hij was twee jaar fellow aan de University of Minneapolis Minnesota (1980-1982, prof. dr. M. Paparella). Nadien specialiseerde hij zich verder in de plastische en reconstructieve heelkunde aan de UGent (1989-1993, prof. dr. G. Matton). Zijn aandachtspunten zijn tumorale heelkunde van het hoofd- en halsgebied en reconstructieve chirurgie van hoofd-hals, aangezicht en voorste schedelbasis.

Claus Bachert

Prof. dr. Claus Bachert, kliniekhoofd Neus-, keel-, en oorheelkunde

Frank Dewaele

Dr. Frank Dewaele, adjunct-kliniekhoofd Neurochirurgie

​Dr. Frank Dewaele studeerde in 1999 af als arts aan de Universiteit Gent. Hij werd opgeleid aan het UZ Gent en na zijn erkenning als neurochirurg vervoegde hij de staf Neurochirurgie van het UZ Gent. Dr. Frank Dewaele zijn interesse gaat vooral uit naar minimaal invasieve neurochirurgie ter hoogte van de hersenen.

Thibaut Van Zele

Prof. dr. Thibaut Van Zele, adjunct-kliniekhoofd Neus-, keel- en oorheelkunde

​Prof. dr. Thibaut Van Zele studeerde in 2002 af als arts aan de Universiteit Gent. Hij werd opgeleid aan het UZ Gent en het Centre Hospitalier Universitaire in Lille. Na zijn erkenning als neus-, keel- en oorarts, vervoegde hij de staf Neus-, keel- en oorheelkunde van het UZ Gent. Hij volgde ook een fellowship endoscopische schedelbasisheelkunde in São Paulo, Brazilië. Prof. dr. Thibaut Van Zele zijn interesse gaat vooral uit naar endoscopische sinusheelkunde en endoscopische schedelbasisheelkunde.

Wouter Bauters

Dr. Wouter Bauters, kliniekhoofd Radiologie

​Dr. Wouter Bauters studeerde in 1997 af als arts aan de Universiteit Gent. In het UZ Gent werd hij opgeleid tot radioloog. Al tijdens zijn opleiding spitste hij zich toe op neuroradiologie en op hoofd- en halsradiologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar dentale radiologie en de radiologie van de orbita en de schedelbasis.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-6-2020 10:07.