Referentiecentrum autisme

Het Referentiecentrum autisme heeft als hoofdtaak diagnostisch onderzoek te verrichten bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Het multidisciplinair onderzoek wordt uitgevoerd door artsen, psychologen of orthopedagogen, logopedisten, kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers.

Het diagnostisch proces kan ondermeer de volgende onderzoeken omvatten:

  • oudergesprek met onder meer ontwikkelings- en gezinsanamnese
  • observaties van het gedrag in de natuurlijke omgeving (kinderdagverblijf, school, werk,…) en in testsituaties
  • inventarisatie van gedrag via vragenlijsten
  • psychodiagnostisch onderzoek
  • logopedisch onderzoek
  • kinesitherapeutisch onderzoek
  • ...

Via deze onderzoeken wordt de ontwikkeling van de persoon in al zijn aspecten in kaart gebracht in de verscheidene levenssferen met als doel te komen tot een geïntegreerd beeld van kind- en omgevingsfactoren. Er wordt vertrokken vanuit een ruim differentiaal diagnostisch kader waardoor zowel een antwoord gegeven wordt op de vraag naar de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis als andere diagnoses en probleemgebieden gedefinieerd worden. Dit mondt uit in advisering van geschikte hulpverlening en ondersteuning, indien deze wenselijk blijkt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-8-2016 16:39.