​Organisatie

Het Referentiecentrum autisme Gent werd in 2005 erkend door het RIZIV. Daartoe heeft het UZ Gent een revalidatie-overeenkomst afgesloten met deze bevoegde overheid.

Het RCA Gent wordt voor zijn prestaties vergoed door het RIZIV, waarvoor strikte administratieve procedures moeten gevolgd worden. Er wordt voor elke cliënt een aanvraag gedaan bij het RIZIV, ondertekend door de cliënt en vergezeld van een medisch attest van het RCA Gent. Een drietal maanden na de aanvraag (en vaak ook na het onderzoek of het coördinatiegesprek) ontvangt de cliënt thuis een goedkeuring van de mutualiteit. De cliënt betaalt enkel een beperkte bijdrage.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-12-2015 16:39.