Centrum voor primaire immuunstoornissen

​COVID-19: update voor onze patiënten

Samen met andere Belgische centra voor immunologie hebben we deze week een internationaal wetenschappelijk onderzoek opgestart. Dat moet achterhalen of het overlijden van een kind of jongvolwassene aan COVID-19 te wijten kan zijn aan verborgen gebreken in de genen.

We willen onze patiënten ook geruststellen. Vandaag zijn er geen aanwijzingen dat patiënten met een gediagnosticeerde immuunstoornis een groter risico lopen op ernstige schade of complicaties ten gevolge van een COVID-19-infectie.

Lees onze recente COVID-19-update voor PID-patiënten.


Het Centrum voor primaire immuunstoornissen van het UZ Gent is opgericht vanuit de nood aan een gestroomlijnd zorgpad voor primaire immuundeficiënties (PID), van bij de diagnose over de behandeling tot de opvolging. Het centrum bundelt de expertise van verschillende medische diensten en laboratoria van het UZ Gent die gespecialiseerd zijn in de klinische immunologie.

Het CPIG werd in 2015 wereldwijd erkend als één van de 130 gespecialiseerde Jeffrey Modell Foundation (JMF)-centra. Het centrum kreeg de erkenning voor zijn doorgedreven wetenschappelijk onderzoek naar PID en de kwaliteitsvolle patiëntenzorg.

Wat zijn Primaire immuundeficiënties (PID)?

Primaire immuundeficiënties of immuunstoornissen (PID) zijn aangeboren afwijkingen in de werking van het afweer- of immuunsysteem. PID leidt daardoor tot verhoogde vatbaarheid voor infecties en soms tot het ontwikkelen van bepaalde kankers. De infecties zijn vaak ernstig, terugkerend of treffen ongewone plaatsen in het lichaam (zie alarmtekenen van PID). De symptomen uiten zich vaak in de kindertijd maar soms ook pas op latere leeftijd.
Lees meer​

Bubble ID sensibiliseert over PID

Primaire immuundeficiënties zijn bij het brede publiek nog steeds onbekend. Om die onwetendheid te doorprikken en het isolement van PID-patiënten te doorbreken ('burst the bubble'), heeft het Centrum voor primaire immuunstoornissen Bubble ID opgericht. Samen met BOPPI, de Belgische Organisatie voor Patiënten met Primaire Immuunstoornissen, verspreidt Bubble ID informatie over PID, o.a. via lezingen en symposia. Bubble ID voert ook acties om PID beter bekend te maken en de patiënten een stem geven, en steunt gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek naar PID.

Blijft u graag op de hoogte van de activiteiten of wilt u Bubble ID steunen? Mail dan naar info.bubble.id@uzgent.be

Meer info op de website van Bubble ID.  

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-4-2020 22:02.