​Contact

E-mail voor artsen: pid@uzgent.be

​Bovenstaand mailadres is bedoeld voor artsen die ondersteuning wensen bij de diagnosestelling of behandeling bij (complexe) PID-patiënten. Alle berichten komen terecht bij de experts binnen de verschillende diensten van het centrum.

Nieuwe casussen, inclusief verwijzingen en tweede opinies, worden besproken op de maandelijkse PID-bijeenkomst. Op die overlegmomenten wordt de optimale strategie bepaald voor diagnose, behandeling en opvolging van de patiënten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-9-2019 14:35.