Cerebral palsy referentiecentrum

Kinderen en volwassenen met een diagnose van hersenverlamming/cerebraal parese (cerebral palsy) of bij wie er vermoedens zijn in deze richting, kunnen onafhankelijk van de uitgebreidheid van hun pathologie beroep doen op het CP-Referentiecentrum voor gespecialiseerde medische en paramedische hulpverlening.

Omdat deze aandoening vaak een weerslag heeft op vele verschillende facetten van het menselijk functioneren, kunnen patiënten in het centrum terecht met diverse hulpvragen:

  • medische diagnostiek en behandeling

  • begeleiden en opstarten van kinesitherapeutische of logopedische behandeling

  • optimaliseren van lokomotore mogelijkheden (in samenwerking met het Labo voor Bewegingsanalyse) - spasticiteitbehandeling (orthopedische hulpmiddelen - medicamenteus - chirurgisch) - bovenste lidmaat consult

  • materiële bijstand: aanpassing van de woon- en werkomgeving, hulpmiddelen voor het dagelijks leven

  • genetisch advies

  • hulp in organiseren van de nodige verpleegkundige zorg

  • verlenen van psychologische ondersteuning en verstrekken van advies in functie van oriëntatie naar onderwijs en tewerkstelling

  • sociaaladministratieve dienstverlening: tegemoetkomingen, verhoogde kinderbijslag, parkeerkaart, etc.

Deze dienstverlening wordt verzekerd door een gespecialiseerd, multidisciplinair team dat samenwerkt met alle betrokken hulpverleners (vb. huisarts, lokale kinesitherapeut, …) en diensten (revalidatiecentrum, thuisbegeleidingsdienst, Medisch Pedagogisch Instituut, regionaal ziekenhuis, verzorgingstehuis, thuisverpleging, enz.).

Tot de sleutelactiviteiten van het CP-Referentiecentrum behoren regelmatige gespecialiseerde multidisciplinaire raadplegingen. Deze consultaties vormen de basis voor verdere coördinatie van hulpverlening en zorg(planning), aangepast aan de specifieke noden en vragen van elke patiënt(e)/ouder.

Omdat mobiliteit en meervoudige verplaatsingen een belangrijk probleem vormt bij deze patiëntengroep trachten we de vereiste contacten met de verschillende artsen en paramedici maximaal te concentreren in tijd en ruimte.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25-8-2016 16:39.