Centrum voor aandoeningen van de geslachtsontwikkeling

Met het multidisciplinaire DSD-team bieden we kinderen en volwassenen bij wie de geslachtsontwikkeling anders is verlopen dan verwacht een gestroomlijnd zorgpad, van bij de diagnose over de behandeling tot de opvolging.

Aandoeningen van de geslachtsontwikkeling worden ook DSD-condities genoemd. DSD staat voor 'disorder' of 'difference of sex development'. Men spreekt soms ook van een intersekseconditie. 

We bundelen de expertise van verschillende medische diensten en laboratoria van het UZ Gent die gespecialiseerd zijn in DSD. Zowel kinderen, adolescenten als volwassenen met deze zeldzame aandoeningen kunnen bij ons terecht voor professionele, hooggespecialiseerde en patiëntvriendelijke zorg op maat - gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en ervaring. Een dergelijk multidisciplinair zorgpad is uniek in België en het team geniet ook grote internationale bekendheid.

Met ons DSD-team willen we ook het wetenschappelijk onderzoek stimuleren, informatiedoorstroming aan hulpverleners en patiënten verbeteren en sociale emancipatie van en respect voor de doelgroep bevorderen. Daarvoor werken we samen met verschillende patiëntenorganisaties. We organiseren ook ouderavonden en familiedagen om lotgenotencontact te bevorderen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-2-2018 09:48.