Zwangerschapsconsultatie

Klassiek komt u op controle op 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 weken en vervolgens wekelijks of tweewekelijks. De volgende onderzoeken komen meestal aan bod:

Gewicht

Uw gewicht wordt geregistreerd bij het begin van de zwangerschap. Zo kunnen de arts en de vroedvrouw uw gewichtstoename nauwkeurig opvolgen. De ideale gewichtstoename hangt af van uw startgewicht. Streef naar een gezonde, evenwichtige en vooral gevarieerde voeding!

Bloeddruk

Bij elk bezoek wordt uw bloeddruk gecontroleerd om eventuele zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) zo snel mogelijk op te sporen. De symptomen zijn onder meer bloeddrukstijging en eiwit in de urine.

Urineonderzoek

Dit gebeurt vanaf 24 weken. U bezorgt een urinestaal voor onderzoek op eiwitten (albumine) in verband met zwangerschapsvergiftiging. Het resultaat krijgt u meteen.

Lichamelijk onderzoek

De arts of vroedvrouw zal uw buik palperen om de grootte van de baarmoeder in te schatten en zo de groei van de baby op te volgen. De arts of vroedvrouw zal zo nodig een inwendig onderzoek (al dan niet echografisch) uitvoeren om de toestand van uw baarmoederhals na te gaan. Dat is nodig om na te kijken of de baarmoederhals gesloten en lang blijft. Na een vaginaal onderzoek kunt u beperkt vaginaal bloedverlies hebben (op de dag zelf en/of de dag erna).

Ligging van de baby

De ligging kan worden bepaald door uw buik te palperen of met behulp van een echografie.

De harttonen

Die zijn hoorbaar vanaf de 12de week van de zwangerschap. Ze worden bij elk bezoek beluisterd.

Bloedonderzoek

Dit gebeurt bij de eerste prenatale raadpleging. Nadien wordt het nog minstens één keer uitgevoerd.

Echografie

Tijdens een normale zwangerschap worden drie echografische onderzoeken terugbetaald:

  • een echografie rond 12 weken (eerstetrimesterechografie en nekplooimeting)
  • een echografie rond 20 weken (tweedetrimesterechografie - structurele echografie)
  • een echografie rond 30 weken (derdetrimesterechografie - groei-echografie).

Mochten zich verwikkelingen voordoen, dan is frequenter echografisch onderzoek aangewezen.

Vragen?

In geval van problemen of vragen kunt u altijd met ons contact opnemen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-11-2018 12:25.