Echografie tijdens de zwangerschap

Dit is een ongevaarlijke techniek die gebruikmaakt van geluidsgolven om de baarmoeder, de baby en de moederkoek in beeld te brengen.

Vaginale echografie

In het begin van de zwangerschap is de baby nog zo klein dat hij alleen via vaginale echografie in beeld kan worden gebracht. Daarom krijgt u tijdens de eerste consultatie meestal zo'n echografie.

Daarmee kunnen we ook de lengte van de baarmoederhals meten. Dat gebeurt standaard na 19 tot 24 weken. Met die meting gaat uw gynaecoloog na of u een verhoogd risico op vroeggeboorte hebt. Ook als u klachten hebt zoals menstruatieachtige pijn, harde buik, contracties, bloedverlies enz. of een voorgeschiedenis van vroeggeboorte wordt de baarmoederhals gemeten.

Eerstetrimesterechografie

Tijdens deze eerste echografie wordt allereerst bekeken of de zwangerschap normaal evolueert en of de baby goed groeit. Dit is ook het beste moment om uw zwangerschapsduur te bepalen. Als er een groot verschil is tussen de vooropgestelde bevallingsdatum en de grootte van de baby, wordt de zwangerschapsduur aangepast. Later in de zwangerschap gebeurt dat niet meer.

Ook het aantal baby's wordt vastgesteld en er wordt bekeken of meerdere baby's al dan niet de moederkoek delen.

Tijdens de eerste echografie kunnen ook al zeer zware afwijkingen worden opgespoord, zoals het ontbreken van een lidmaat, een buikwanddefect of afwijkingen van de schedelstructuur.

Ook een nekplooimeting wordt uitgevoerd. We meten daarvoor ter hoogte van de nek van de baby de hoeveelheid vocht die zich bevindt tussen de huid en de werveltjes. Een verdikking van deze nekplooi kan wijzen op zeer uiteenlopende afwijkingen. Die kunnen al dan niet genetisch (chromosomaal) zijn, of samenhangen met een infectie, bloedarmoede van de baby, een hartafwijking enz.

Tweedetrimesterechografie

20-22 weken: structureel nazicht

Dit is het ideale moment om uw baby letterlijk van top tot teen na te kijken. Zo veel mogelijk orgaanstelsels en structuren worden nauwkeurig onderzocht. De baby wordt gemeten en de placenta wordt gelokaliseerd. Uw eventuele nieuwsgierigheid naar het geslacht van uw baby kan nu misschien worden bevredigd.

Derdetrimesterechografie

30-32 weken: groei

Nu wordt vooral de groei van de baby uitgebreid gecontroleerd. Ook de ligging van de moederkoek wordt nog eens nagekeken, en dan meer specifiek de grenzen ervan – vroeger in de zwangerschap konden die nog niet betrouwbaar worden vastgesteld. We meten ook de doorstroming van de navelstreng: die weerspiegelt de werking van de moederkoek. Ook de ligging van de baby wordt bepaald.

Hoogrisico-echografie

Uw gynaecoloog kan u doorverwijzen naar een gynaecoloog gespecialiseerd in hoogrisico-echografie (dr. Ellen Roets en dr. Noortje Van Oostrum).

Soms gaat het mis met de baby en wordt echografisch een afwijking vastgesteld. Uw gynaecoloog kan u voor verdere uitwerking doorsturen naar onze hoogrisico-echografisten.

De medewerkers van de Vrouwenkliniek zijn vertrouwd met de problematiek. Ze zorgen voor een gepaste begeleiding, zowel bij de diagnose als bij de verdere uitwerking, de eventuele opname en de opvolging achteraf.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-6-2020 16:08.