Na de bevalling: de kraamperiode

Als de bevalling normaal is verlopen, duurt de kraamopname gewoonlijk maximaal drie dagen, de bevallingsdag niet meegerekend. Bij een keizersnede duurt de opname meestal wat langer (vijf dagen). Uiteraard is de opnameduur variabel. Als u sneller naar huis wilt, kan dat meestal, op voorwaarde dat uw gynaecoloog en de kinderarts akkoord gaan.

ooievaarU kunt ook poliklinisch bevallen. In dat geval verlaat u al na 24 uur het ziekenhuis. U zorgt dan wel voor thuishulp: kraamhulp en een vroedvrouw die thuis bij u langskomen. De kinderarts moet er altijd in toestemmen dat u met uw baby het ziekenhuis verlaat.

Bevalt u in ons ziekenhuis met een zelfstandig werkende vroedvrouw? Dan verlaat u het ziekenhuis meestal al kort na de bevalling (na enkele uren). Uw baby wordt in dat geval niet onderzocht en opgevolgd door een van onze kinderartsen, maar door de zelfstandige vroedvrouw en een kinderarts van uw keuze.

Lichamelijke veranderingen tijdens de kraamperiode

Tijdens de zwangerschap, maar zeker na de bevalling verandert uw lichaam ingrijpend. Dat zorgt misschien voor ongemak en onrust.

In de folder Opname op de materniteit (pdf) vindt u meer informatie over:

  • lichamelijke veranderingen tijdens de kraamperiode en het verloop van de kraamperiode
  • de eerste levensdagen en de voeding van uw baby
  • perinatale kinesitherapie en begeleiding thuis.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-6-2020 17:25.