COVID-19: zwanger zijn en bevallen tijdens de pandemie

Ook tijdens de coronapandemie staan onze Materniteit en de afdeling Verloskunde klaar om u optimaal te begeleiden tijdens uw zwangerschap. Het spreekt voor zich dat we alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen voor een strikte hygiëne en social distancing. We volgen de nieuwste wetenschappelijke inzichten op de voet en evalueren dagelijks of we de coronarichtlijnen moeten aanpassen volgens de meest recente informatie.

Bijkomende maatregelen

Enkele maatregelen die we namen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen:

 • We zorgen voor voldoende afstand tussen patiënten in de wachtzaal.
 • Na elk patiëntencontact worden de consultatieruimte, de onderzoekstafel en het echotoestel gedesinfecteerd.
 • We houden het aantal fysieke contacten minimaal. Kom daarom bij voorkeur zonder uw partner naar de consultatie. Kinderen zijn niet toegelaten.  
 • Indien mogelijk houden we telefonische consultaties, zodat u uw klachten kunt uiten, vragen kunt stellen en zodat wij u de nodige informatie kunnen geven.

Voor (vermoedelijke) coronapatiënten hebben we een afzonderlijke COVID-19-afdeling ingericht, in nauwe samenwerking met het team Infectiepreventie.

Bezoekersregeling

Om patiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen tegen COVID-19 geldt een strenge bezoekersregeling.


Materniteit/MIC

 • Elke patiënt mag één bezoeker per dag ontvangen: de partner of een andere vertrouwenspersoon.
 • Beperk het bezoek van broers/zussen tot één kind per bezoek. Is dat moeilijk, overleg vooraf met de vroedkundige. Broers/zussen blijven op de kamer tijdens het bezoek.
 • Bezoekers met coronasymptomen (spierpijn, koorts, hoest, algemeen gevoel van onwel zijn) vragen we om de afdeling niet te betreden.

Verlosafdeling

 • Enkel de partner of een andere vertrouwenspersoon is toegelaten op de Verlosafdeling.
 • Andere bezoekers en gezinsleden zijn niet toegelaten.
 • Partners met coronasymptomen (spierpijn, koorts, hoest, algemeen gevoel van onwel zijn) vragen we om de afdeling niet te betreden.

We begrijpen dat deze maatregelen een grote impact hebben. We nemen ze om onze patiënten en de pasgeborenen te beschermen. Dank voor uw begrip.

Veelgestelde vragen

Mag mijn partner aanwezig zijn bij de bevalling?
Uw partner of een vertrouwenspersoon mag aanwezig zijn bij de bevalling.

Word ik vooraf getest op COVID-19?
We testen elke patiënt die wordt opgenomen. Bij een geplande opname gebeurt de test 2 tot 4 dagen voor de opname. Tussen de test en de opname voor een bevalling (of ingreep) mag maximaal 96 uur liggen.
Verblijf je voor langere tijd in het ziekenhuis? Dan word je om de zeven dagen getest of vroeger in geval van symptomen.

Moet ik een mondmasker dragen tijdens de bevalling?
Als u positief getest hebt op COVID-19 moet u tijdens de bevalling een modmasker dragen. Ook als uw test negatief was, verkiezen we dat u een mondmasker draagt. Voor uw partner is een mondmasker dragen verplicht.

Hoe kan ik me zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus?

 • Was meerdere keren per dag de handen met water en zeep gedurende minstens 20 seconden. Was ze telkens als je thuiskomt of op het werk toekomt.
 • Gooi papieren zakdoeken na gebruik onmiddellijk in de vuilnisemmer en was nadien de handen.
 • Hou uw mond en neus bedekt wanneer u hoest of niest, bij voorkeur met een papieren zakdoek. Hebt u er geen bij de hand, hoest of nies dan in uw mouw. Was nadien grondig de handen.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van niet-gezinsleden (social distancing).

Uw gezinsleden of huisgenoten moeten dezelfde instructies volgen.

Ben ik als zwangere vrouw vatbaarder voor een COVID-19-infectie of voor complicaties ten gevolge van het virus? 
Zwangere vrouwen zijn in het algemeen gevoeliger voor infecties. Als u al gezondheidsproblemen hebt, kan het risico op een COVID-19-infectie nog verhogen. Het COVID-19-virus lijkt op vandaag niet ernstiger te verlopen bij een zwangere dan bij een niet-zwangere vrouw. De meerderheid van de zwangeren zullen dus milde tot matig ernstige griepachtige symptomen vertonen. Bij koorts kan u paracetamol innemen.
Bent u toch ernstig ziek, dan kan het wel zijn dat we de bevalling moeten vervroegen.

Als ik het COVID-19-virus heb opgelopen, heeft dat een impact op de baby? 
Er zijn enkele gevallen beschreven waarbij het virus via de placenta wordt overgedragen op de baby. De baby heeft dan in de meeste gevallen geen (ernstige) symptomen.

Kan ik het COVID-19-virus bij de bevalling overdragen op mijn baby? 
Dat kan. Ook hier is preventie van cruciaal belang. Het is dan ook uitermate belangrijk om alle richtlijnen voor hygiëne en social distancing strikt na te leven. Uw gynaecoloog en de vroedvrouw zullen u deze maatregelen nog eens nauwkeurig uitleggen.

Mag ik borstvoeding geven als ik besmet ben met het COVID-19-virus?
Borstvoeding geven mag als u er fysiek toe in staat bent en als u zich strikt aan de hygiënerichtlijnen houdt.  

Wat moet ik doen als ik symptomen heb van het COVID-19-virus?
Contacteer uw huisarts of onze dienst. Uw huisarts of gynaecoloog zullen uw klachten evalueren en u informeren over de volgende stappen die u moet nemen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-11-2020 10:28.