Slideshow: in de kijker

​Verloskunde

U kunt bij ons terecht voor een raadpleging als voorbereiding op de zwangerschap (preconceptionele raadpleging) en voor de opvolging van uw zwangerschap en bevalling.

Naast de standaard verloskundige zorg (eerste- en tweedelijn) verstrekt het UZ Gent ook intensieve zorg op de MIC-eenheid  (maternal intensive care). Samen met de dienst Neonatale intensieve zorg bieden we ook gespecialiseerde verloskundige zorg en zorg voor pasgeborenen (derdelijnszorg).

De afdeling Verloskundige heeft ook een centrum voor prenatale diagnostiek (PND). U kan er terecht voor screeningstesten, gespecialiseerd echografisch onderzoek en voor invasieve diagnostiek op basis van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Dat kan u ​op eigen initiatief doen of op verwijzing van een gynaecoloog, verloskundige of huisarts.

  
  
Beschrijving
  
  
  
  
De zwangerschapDe zwangerschap
De zwangerschapIn paginanavigatie
Opname en bevallingOpname en bevalling
Opname en bevallingIn paginanavigatie
Na de bevallingNa de bevalling
Na de bevallingIn paginanavigatie
Praktische info zwangerschap en geboortePraktische info zwangerschap en geboorte
Praktische info zwangerschap en geboorteIn paginanavigatie
Info voor verwijzersInfo voor verwijzers
Info voor verwijzersIn paginanavigatie
Veelgestelde vragenVeelgestelde vragen
Veelgestelde vragenIn paginanavigatie
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:31.