Maak een afspraak met de afdeling Verloskunde

Uw eerste afspraak plant u bij voorkeur rond 8 weken (4 weken over tijd), tenzij uw arts u anders aanraadt.

Zwangerschapsconsultatie

Tel. 09 332 37 83 of 09 332 37 98
Om te bepalen door welke gynaecoloog u het best wordt opgevolgd, is het belangrijk om te weten of u een laag- of een hoogrisicozwangere bent. Dat geldt ook voor vrouwen met een zwangerschapswens. De onthaalmedewerker die u op bovenstaand nummer treft, zoekt met u uit tot welke groep u behoort. 

Laagrisicozwangeren

Bent u voor het eerst zwanger, hebt u voor zover u weet geen ernstige of chronische aandoening en verkeert u in goede gezondheid? Dan behoort u tot de laagrisicozwangeren en kunt u een afspraak maken bij een van de onderstaande stafleden van de afdeling Verloskunde.

Stafleden:

Hoogrisicozwangeren

Geldt één van de onderstaande risico's (onvolledige opsomming) voor u? Dan behoort u tot de hoogrisicozwangeren:

  • u hebt een chronische aandoening: hoge bloeddruk, suikerziekte, aandoening van de schildklieren of de nieren, auto-immuunziekte, reumatologische aandoening, bloedziekte, stollingsproblemen, ...
  • er waren complicaties bij een vorige zwangerschap
  • u bent zwanger van een meerling

In dat geval maakt u een afspraak bij een van de onderstaande stafleden gespecialiseerd in hoogrisicozwangerschappen (Maternal Intensive Care of MIC) via tel. 09 332 37 83 of 09 332 59 56.

Stafleden:

Meer informatie vindt u in de folder Prenatale raadpleging (pdf)

Prenatale diagnostiek

Gespecialiseerde echografie en invasieve diagnose
Tel. 09 332 57 15

Afspraken voor:

  • Gespecialiseerd echografisch onderzoek, na doorverwijzing van uw eigen gynaecoloog of huisarts
  • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) om het syndroom van Down op te sporen 
  • Invasieve diagnostiek: vruchtwaterpuncties, vlokkentesten

Stafleden:

Kwetsbare zwangeren

Bij sociale problematiek, vrouwenbesnijdenis, partnergeweld, tienerzwangerschappen ... 
Tel. 09 332 59 56 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9-3-2021 15:13.