Slideshow: in de kijker


Lees meer


Raadpleeg de tips voor een goede voorbereiding op uw zwangerschap

Lees meer


Afspraak aanvragen? Een vraag en geen antwoord gevonden bij de veelgestelde vragen? Gebruik ons contactformulier

Lees meer

​Afspraak maken

Uw eerste afspraak plant u bij voorkeur rond 8 weken (4 weken over tijd), tenzij uw arts u anders aanraadt.

Zwangerschapsconsultatie

Tel. 09 332 37 83 of 09 332 37 98
Om te bepalen door welke gynaecoloog u het best wordt opgevolgd, is het belangrijk om te weten of u een laag- of een hoogrisicozwangere bent. Dat geldt ook voor vrouwen met een zwangerschapswens. De onthaalmedewerker die u op bovenstaand nummer treft, zoekt met u uit tot welke groep u behoort. 

Laagrisicozwangeren

Bent u voor het eerst zwanger, hebt u voor zover u weet geen ernstige of chronische aandoening en verkeert u in goede gezondheid? Dan behoort u tot de laagrisicozwangeren en kunt u een afspraak maken bij een van de onderstaande stafleden van de afdeling Verloskunde.

Stafleden:

Hoogrisicozwangeren

Geldt één van de onderstaande risico's (onvolledige opsomming) voor u? Dan behoort u tot de hoogrisicozwangeren:

  • u hebt een chronische aandoening: hoge bloeddruk, suikerziekte, aandoening van de schildklieren of de nieren, auto-immuunziekte, reumatologische aandoening, bloedziekte, stollingsproblemen, ...
  • er waren complicaties bij een vorige zwangerschap
  • u bent zwanger van een meerling

In dat geval maakt u een afspraak bij een van de onderstaande stafleden gespecialiseerd in hoogrisicozwangerschappen (Maternal Intensive Care of MIC) via tel. 09 332 37 83 of 09 332 59 56.

Stafleden:

Meer informatie vindt u in de folder Prenatale raadpleging

Prenatale diagnostiek

Gespecialiseerde echografie en invasieve diagnose
Tel. 09 332 57 15

Afspraken voor:

  • Gespecialiseerd echografisch onderzoek, na doorverwijzing van uw eigen gynaecoloog of huisarts
  • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) om het syndroom van Down op te sporen 
  • Invasieve diagnostiek: vruchtwaterpuncties, vlokkentesten

Stafleden:

Kwetsbare zwangeren

Bij sociale problematiek, vrouwenbesnijdenis, partnergeweld, tienerzwangerschappen, ... 
Tel. 09 332 37 82 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-11-2017 10:50.