CSE of gecombineerde spinale-epidurale verdoving

Wat is de gecombineerde spinale-epidurale verdoving?

Bij de gecombineerde spinale-epidurale anesthesie wordt een eerste dosis pijnstillende medicatie door een zeer fijne naald ingespoten. Dat zorgt voor snellere pijnstilling dan bij een gewone epidurale verdoving.

Na die eerste dosis wordt vervolgens een katheter of fijn buisje opgeschoven dat in uw rug bijft zitten. Dat buisje  wordt verbonden met een pomp die continu pijnstillende medicatie toedient. Aan de pomp zit ook een drukknop. Als u behoefte hebt aan meer pijnstilling kunt u die indrukken: u krijgt dan een extra dosis medicatie toegediend.

Het risico dat u te veel medicatie zou krijgen, is onbestaande: u kunt in een bepaalde tijdspanne slechts een maximum aantal keer drukken. Als u zelfs dan nog te weinig pijnstilling krijgt, kunt u het best de vroedvrouw waarschuwen.

Wat zijn de voordelen?

Of u al dan niet een ruggenprik krijgt, beslist u helemaal zelf. Toch kan een CSE in volgende gevallen nuttig zijn:

  • als de ontsluiting stagneert en de vrouw moeite heeft om de weeën op te vangen
  • als de ontsluitingsfase lang duurt, doordat de baby met het hoofdje in de verkeerde richting ligt en eerst nog moet draaien
  • bij hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging: de CSE helpt dan om de bloeddruk beter onder controle te houden en de bloedtoevoer naar de baby te verhogen
  • bij een tweelingbevalling
  • in situaties waarbij pijn of stress het best wordt vermeden in het belang van de moeder – bijvoorbeeld omdat ze aan epilepsie lijdt of een ernstige hartafwijking heeft.

Wat zijn de nadelen?

Nadelen van de CSE zijn er nauwelijks. Ze komen ook zelden voor. Mogelijke nadelen zijn:

  • Tijdens het plaatsen van de verdoving kan de bloeddruk plots dalen. Dat kan worden opgevangen door via het infuus extra vocht toe te dienen.
  • Een zeldzame keer heeft de moeder na de bevalling last van hoofdpijn. Die wordt erger als ze rechtop zit en gaat over als ze ligt. De oorzaak kan een klein lek van ruggenmergvocht zijn, op de plaats waar werd geprikt. Daarvoor bestaat een adequate behandeling.
  • Epidurale anesthesie kan de kans op kunstverlossing (zuignap - forceps) verhogen en de ontsluitingsfase verlengen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-7-2020 10:01.