Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Praktisch

GehoorproblemenIntakegesprek

Na telefonisch contact met het secretariaat van het revalidatiecentrum Ter Sprake, vullen onze medewerkers een aanvraagfiche in en vragen ze verslagen op. Op basis daarvan beslissen therapeuten of u in aanmerking komt voor een intakegesprek. 

Afhankelijk van de aanmeldingsklacht vindt het verkennende gesprek plaats bij een van onze logopedisten, audiologen of bij de psycholoog. Tijdens de intake brengen wij zorgvuldig uw vraag of klacht in kaart.

De revalidatiearts beslist, samen met het volledige revalidatieteam of u voor revalidatie in aanmerking komt en of de behandeling een monodisciplinaire of een multidisciplinaire aanpak vereist.

Als blijkt dat de aanmeldingsklacht binnen een van de groepen valt waarvoor wij een overeenkomst hebben met het Riziv, maken wij voor u een aanvraag voor het ziekenfonds op. Daarnaast leggen we na dit intakegesprek onmiddellijk een reeks afspraken vast met de verschillende therapeuten. We voorzien ook een moment voor een eindbespreking.

Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat voor uw aanmeldingsklacht geen terugbetaling voorzien is door de mutualiteit, dan bekijken we met u alternatieve mogelijkheden. U krijgt dan achteraf een factuur voor dit eerste gesprek.

Als u gehospitaliseerd bent, brengt de behandelende logopedist samen met u de nodige formaliteiten in orde. Zij is gedurende uw volledige hospitalisatie uw contactpersoon binnen ons revalidatiecentrum.

Kostprijs

Tussenkomst door uw mutualiteit

Voor de hierboven vermelde aandoeningen heeft ons revalidatiecentrum een overeenkomst met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om een beroep te kunnen doen op ons multidisciplinair team en de kosten terugbetaald te krijgen door uw ziekenfonds, moet u aan een aantal administratieve regels voldoen. We nemen die regels met u door tijdens het intakegesprek.

Tussenkomst door het VAPH

Het Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie 'Ter Sprake' is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

VAPHHet VAPH wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Doven en slechthorenden kunnen in sommige gevallen dan ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan bijvoorbeeld de woning.

Onze sociaal werker kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor een tussenkomst van het VAPH. Als dit het geval is, zal zij, in samenspraak met het hoorcentrum waar u gevolgd wordt, een aanvraag opstellen.

Belangrijk hierbij is dat een dossier ingediend moet worden voordat u de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.

Meer informatie over het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vindt u op www.vaph.be.

Patiëntenbegeleiding

De sociaal werker kan u of uw familieleden helpen bij het oplossen van moeilijkheden die ontstaan zijn als gevolg van uw opname of ziekte. Deze vragen of problemen kunnen te maken hebben met uw ziekteverloop, relatie, thuissituatie, financiële situatie, werk, administratie, huisvesting, en andere levensdomeinen.

Hiernaast biedt de dienst Patiëntenbegeleiding psychosociale begeleiding.

Bij persoonlijke of familiale problemen kan u steeds bij de sociaal werker terecht voor een ondersteunend gesprek.

Binnen dienst Patiëntenbegeleiding werken ook intercultureel bemiddelaars, bij wie u terecht kan voor taalbijstand en ondersteuning bij de communicatie met hulpverleners in het ziekenhuis.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-10-2017 09:34.

Dienst contacteren

09 332 53 64

Locatie

Ingang 68

Route 690

Aanbevolen Info