Onderzoeken

One-day diagnostics (ODD)

Deze optie is bestemd voor vrouwen – en hun partner – die er niet in slagen zwanger te worden en die met dat probleem nog niet eerder bij een arts langs zijn geweest. Met de One-day Diagnostics kunnen we alle onderzoeken die nodig zijn om een fertiliteitsprobleem uit te werken concentreren in één raadpleging.

We bieden de ODD aan om het eerste contact met de fertiliteitskliniek vlot te laten verlopen, met zo weinig mogelijk werkverlet of verplaatsingen.

De ODD gebeurt bij voorkeur in de eerste helft van de cyclus.

De opeenvolgende fasen in de One-day Diagnostics:

  • de consultatie, om de voorgeschiedenis in kaart te brengen
  • bloedonderzoek, om een inschatting te maken van de ovariële reserve 
  • een hysteroscopie (optioneel), om te bekijken of een embryo zich normaal kan innestelen
  • de HyFoSy (hystero foam sonography), om na te gaan of de eileiders doorgankelijk zijn 
  • spermaonderzoek
  • de afrondende conclusie: we bespreken de resultaten en stellen een behandelplan op, eventueel met bijkomende onderzoeken.

Bloedonderzoek

Via een bloedonderzoek wordt een inschatting gemaakt van de ovariële reserve. De waarde van een specifiek hormoon – het Anti-Müllerian Hormone (AMH) – geeft een beeld van het aantal bruikbare eicellen waarover de patiënt beschikt. Dat aantal is een belangrijke indicatie voor de slaagkansen van een behandeling.

Hysteroscopie

Om te bekijken of een embryo zich normaal kan innestelen, voeren we een hysteroscopie uit. Letterlijk betekent dat woord ‘in de baarmoeder kijken’. Een hysteroscoop is een dun buisvormig instrument van 4 mm diameter dat via de vagina en de baarmoederhals in de baarmoederholte wordt gebracht. De kijkbuis is uitgerust met een kleine camera en verbonden met een lichtbron. Tijdens het onderzoek wordt de baarmoederholte opengehouden door ze te vullen met een vloeistof. Bij een hysteroscopie worden er dus geen insneden gemaakt.

HyFoSy

Om na te gaan of de eileiders doorgankelijk zijn, werd tot voor kort radiografisch onderzoek ingezet. Als alternatief voeren wij een HyFoSy uit – voluit: hystero foam sonography. Dat gebeurt meteen na de hysteroscopie. Tijdens een echografisch onderzoek wordt via de baarmoederhals een schuimige vloeistof ingespoten. Zo wordt onmiddellijk zichtbaar of de eileiders vlot doorgankelijk zijn.

Spermaonderzoek

De kwaliteit van het sperma wordt beoordeeld door het microscopisch te onderzoeken. We analyseren en bepalen:

  • de concentratie: het aantal zaadcellen in het ejaculaat
  • de motiliteit: de beweeglijkheid van de zaadcellen
  • de morfologie: het aantal normale zaadcellen in het ejaculaat.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.