Onderzoeken Reproductieve geneeskunde

Bloedonderzoek

Via een bloedonderzoek wordt een inschatting gemaakt van de ovariële reserve. De waarde van een specifiek hormoon – het Anti-Müllerian Hormone (AMH) – geeft een beeld van het aantal bruikbare eicellen waarover de patiënt beschikt. Dat aantal is een belangrijke indicatie voor de slaagkansen van een behandeling.

Hysteroscopie

Om te bekijken of een embryo zich normaal kan innestelen, voeren we een hysteroscopie uit. Letterlijk betekent dat woord ‘in de baarmoeder kijken’. Een hysteroscoop is een dun buisvormig instrument van 4 mm diameter dat via de vagina en de baarmoederhals in de baarmoederholte wordt gebracht. De kijkbuis is uitgerust met een kleine camera en verbonden met een lichtbron. Tijdens het onderzoek wordt de baarmoederholte opengehouden door ze te vullen met een vloeistof. Bij een hysteroscopie worden er dus geen insneden gemaakt.

Laparoscopie

Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie die wordt uitgevoerd om de organen in de buikholte te bekijken. De gynaecoloog onderzoekt nauwkeurig de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken en controleert de doorgankelijkheid van de eileiders door via de baarmoederhals een blauwe kleurstof in te spuiten.

De ingreep gebeurt via kleine insneden van ongeveer één cm in de buikwand. Langs een van die incisies wordt een kijkbuis in de buik gebracht met daarop een kleine camera. Via de andere insneden brengt de gynaecoloog instrumenten in om de inwendige organen goed te kunnen inspecteren.

De ingreep wordt onder algemene verdoving uitgevoerd. Nadien kan de vrouw gedurende 24 wat pijn of stijfheid aan de schouders en de nek ondervinden. Overnachten in het ziekenhuis is niet nodig voor dit onderzoek.

HyFoSy

Om na te gaan of de eileiders doorgankelijk zijn, werd tot voor kort radiografisch onderzoek ingezet. Als alternatief voeren wij een HyFoSy uit – voluit: hystero foam sonography. Dat gebeurt meteen na de hysteroscopie. Tijdens een echografisch onderzoek wordt via de baarmoederhals een schuimige vloeistof ingespoten. Zo wordt onmiddellijk zichtbaar of de eileiders vlot doorgankelijk zijn.

Spermaonderzoek

De kwaliteit van het sperma wordt beoordeeld door het microscopisch te onderzoeken. We analyseren en bepalen:

  • de concentratie: het aantal zaadcellen in het ejaculaat
  • de motiliteit: de beweeglijkheid van de zaadcellen
  • de morfologie: het aantal normale zaadcellen in het ejaculaat.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2-11-2020 08:51.