Lopende klinische studies

Hieronder vindt u de lopende studies van de afdeling Reproductieve geneeskunde kort samengevat. Voor sommige studies moet aan bijkomende voorwaarden voldaan zijn om te kunnen deelnemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan een studie? Spreek er uw behandelende arts over aan of een van de studieverpleegkundigen. U kan ook mailen naar arg.studies@uzgent.be

PCOS-studie bij vrouwen (18 t.e.m. 41 jaar) met de diagnose van polycystisch ovariumsyndroom

Eén van de meest voorkomende hormonale oorzaken van verminderde vruchtbaarheid is het polycystisch ovariumsyndroom, kortweg PCOS. Dat is een aandoening die voorkomt bij 5 à 10 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er bestaat nog onduidelijkheid over de definitie van PCOS, de oorzaak en het mechanisme dat een impact heeft op het hele proces van zwangerschap en bevalling.

Het PCOS-project werd opgestart in mei 2016. Voor het project werkt onze afdeling samen met de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de UGent.

Voor het reproductieve luik onderzoeken we de kwaliteit van leven, de androgeenstatus, de mate van ontsteking en de uitkomst van de behandeling bij deze patiëntengroep.

In het tweede luik worden een maximale inspanningstest en krachttesten uitgevoerd om na te gaan welke invloed PCOS heeft op de inspanningscapaciteit.

In het derde luik gaan we na welke impact het syndroom heeft op de stemkwaliteit. Dat doen we aan de hand van stem- en gehoortesten en vragenlijsten. Vrouwen met PCOS kunnen aan één of meerdere luiken of deelstudies deelnemen.

Duur studie: elk deel van de studie bestaat uit een eenmalig meetmoment dat 30 minuten tot 1,5 uur in beslag neemt. De onlinevragenlijst kan thuis ingevuld worden. Dat neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Vergoeding: voor deelname aan de deelstudie naar inspanningscapaciteit krijgt u een vergoeding onder de vorm van een cadeaubon van €40. Hetzelfde geldt voor deelname aan de studie naar stemkwaliteit.

Studie over echografische follikelmetingen

Tijdens de stimulatiefase voor ivf/ICSI worden patiënten regelmatig opgevolgd via echografische follikelmetingen. Bij sommige patiënten gebeurt dat via automatische metingen die wellicht meer betrouwbaar en minder belastend zijn dankzij de kortere duur van het onderzoek. Nu willen we die techniek toepassen bij de laatste follikelmeting op het einde van de stimulatiefase.

Vroeger werden curves opgemaakt om aan de hand van die metingen het aantal rijpe eicellen bij de eicelpunctie te voorspellen. Nu willen we die techniek uitvoeren bij 200 patiënten. Daarna zullen we nakijken in hoeverre het aantal voorspelde rijpe eicellen overeenkomt met wat tijdens de punctie bekomen wordt.

De behandeling wordt niet op een negatieve manier beïnvloed door deze studie en er is geen enkel bijkomend onderzoek.

Myo-inositol versus clomifeencitraat als eerstelijnsbehandeling voor ovulatie-inductie bij PCOS

In dit onderzoek gaan we na of de zwangerschapscijfers na 3 maanden behandeling met myo-inositol (voedingsmiddel) vergelijkbaar zijn met die na 3 maanden ovulatie-inductie met clomifeencitraat.

We gaan ook de impact van de beide methodes na op de patiënt. Daarvoor registreren we mogelijke bijwerkingen, het optreden van ovariële hyperstimulatie, het optreden van een eisprong, het afbreken van de behandeling en het optreden van meerlingzwangerschappen.

Duur studie: deelnemen aan de studie loopt over een periode van ongeveer 3 maanden en houdt  geen extra bezoeken aan het ziekenhuis in bovenop die voor een behandeling buiten studieverband.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers geen vergoeding aanbieden. De studie brengt geen kosten met zich mee.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2020 14:31.