Lopende klinische studies

Hieronder vindt u de lopende studies van de afdeling Reproductieve geneeskunde kort samengevat. Voor sommige studies moet aan bijkomende voorwaarden voldaan zijn om te kunnen deelnemen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan een studie? Spreek er uw behandelende arts over aan of een van de studieverpleegkundigen. U kan ook mailen naar arg.studies@uzgent.be

PCOS-studie bij vrouwen (18 t.e.m. 41 jaar) met de diagnose van polycystisch ovariumsyndroom

Eén van de meest voorkomende hormonale oorzaken van verminderde vruchtbaarheid is het polycystisch ovariumsyndroom, kortweg PCOS. Dat is een aandoening die voorkomt bij 5 à 10 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er bestaat nog onduidelijkheid over de definitie van PCOS, de oorzaak en het mechanisme dat een impact heeft op het hele proces van zwangerschap en bevalling.

Het PCOS-project werd opgestart in mei 2016. Voor het project werkt onze afdeling samen met de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de UGent.

Voor het reproductieve luik onderzoeken we de kwaliteit van leven, de androgeenstatus, de mate van ontsteking en de uitkomst van de behandeling bij deze patiëntengroep.

In het tweede luik worden een maximale inspanningstest en krachttesten uitgevoerd om na te gaan welke invloed PCOS heeft op de inspanningscapaciteit.

In het derde luik gaan we na welke impact het syndroom heeft op de stemkwaliteit. Dat doen we aan de hand van stem- en gehoortesten en vragenlijsten. Vrouwen met PCOS kunnen aan één of meerdere luiken of deelstudies deelnemen.

Duur studie: elk deel van de studie bestaat uit een eenmalig meetmoment dat 30 minuten tot 1,5 uur in beslag neemt. De onlinevragenlijst kan thuis ingevuld worden. Dat neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Vergoeding: voor deelname aan de deelstudie naar inspanningscapaciteit krijgt u een vergoeding onder de vorm van een cadeaubon van €40. Hetzelfde geldt voor deelname aan de studie naar stemkwaliteit.

Myo-inositol versus clomifeencitraat als eerstelijnsbehandeling voor ovulatie-inductie bij PCOS

In dit onderzoek gaan we na of de zwangerschapscijfers na 3 maanden behandeling met myo-inositol (voedingsmiddel) vergelijkbaar zijn met die na 3 maanden ovulatie-inductie met clomifeencitraat.

We gaan ook de impact van de beide methodes na op de patiënt. Daarvoor registreren we mogelijke bijwerkingen, het optreden van ovariële hyperstimulatie, het optreden van een eisprong, het afbreken van de behandeling en het optreden van meerlingzwangerschappen.

Duur studie: deelnemen aan de studie loopt over een periode van ongeveer 3 maanden en houdt  geen extra bezoeken aan het ziekenhuis in bovenop die voor een behandeling buiten studieverband.

Vergoeding: aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we de deelnemers geen vergoeding aanbieden. De studie brengt geen kosten met zich mee.

Onderzoek naar vragenlijsten over de kwaliteit van leven bij vrouwen met het polycystisch ovariumsyndroom (PCOS)

Het UZ Gent en het Erasmus MC in Rotterdam werken samen om de zorg voor vrouwen met PCOS te verbeteren. We willen daarom onderzoeken of een speciale vragenlijst voor vrouwen met PCOS kan meten hoeveel last en klachten iemand met PCOS heeft.

We willen twee verschillende vragenlijsten onderzoeken die in het buitenland al worden gebruikt: de PCOSQ en de PCOSQOL. Beide vragenlijsten worden per e-mail naar de deelnemers van het onderzoek gestuurd en kunnen rustig thuis ingevuld worden.

In totaal zoeken wij 240 vrouwen met PCOS voor dit onderzoek. Zowel vrouwen met als vrouwen zonder (actieve) kinderwens kunnen deelnemen aan de studie. Het is wel van belang dat de diagnose ‘PCOS’ na 2010 gesteld werd.

Duur studie: Twee weken. Het invullen van de vragenlijsten duurt max. 30 minuten. Twee weken na het invullen van de vragenlijsten ontvangt u een uitnodiging via e-mail om beide vragenlijsten opnieuw in te vullen.

Vergoeding: Aangezien dit een academische studie is met beperkte middelen kunnen we u geen vergoeding aanbieden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-12-2020 14:03.