Over de afdeling Reproductieve geneeskunde

De afdeling Reproductieve geneeskunde is door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke afdeling van de Gentse Universitaire Vrouwenkliniek, naast de afdelingen Gynaecologie en Verloskunde.

Lange tijd was de behandeling van infertiliteit een van de vele activiteiten op het domein van de algemene gynaecologie. Vooral de ontwikkeling van de in-vitrofertilisatie (ivf of proefbuisbevruchting) maakte de nood aan een aparte afdeling duidelijk. Onder impuls van prof. dr. M. Dhont, diensthoofd van 1991 tot 2007 en stichter van het centrum voor infertiliteit, werd ivf vanaf 1986 in de Vrouwenkliniek geïntroduceerd.

In de beginjaren voerde een klein team slechts enkele tientallen behandelingen per jaar uit. Intussen is de afdeling Reproductieve geneeskunde uitgegroeid tot een centrum in volle expansie, met meer dan 4000 behandelingscycli per jaar.

Wereldwijd bekend

De expertise van de afdeling Reproductieve geneeskunde van het UZ Gent is wereldwijd bekend en trekt niet alleen binnenlandse maar ook veel buitenlandse patiënten aan.

Momenteel komt ongeveer 40 procent van alle patiënten uit het buitenland. Vooral Nederlanders, maar ook patiënten uit Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten, Slovenië, Kroatië, Griekenland, Duitsland en zelfs Indië, Indonesië en verschillende Afrikaanse landen hebben de weg naar ons centrum gevonden.

Oog voor de mens in de patiënt

De afdeling Reproductieve geneeskunde is fors gegroeid. Toch blijven alle medewerkers oog hebben voor de mens in de patiënt. Onvruchtbaarheid bengt soms menselijk leed mee, dat net zo veel aandacht verdient als de medische aspecten.

Al sinds 1997 zijn op de Afdeling Reproductieve geneeskunde consulenten aan de slag. Zij staan in voor de psychologische begeleiding en hulpverlening aan alle koppels die in het centrum een behandeling ondergaan.

Samenwerking met andere centra

Transport-ivf

Vooral bij Nederlandse patiënten is de zogenoemde ‘transport-ivf’ de jongste jaren erg in trek. Patiënten ondergaan de voorbereiding van de behandeling, de hormonale stimulatie en de eicelpunctie in hun eigen centrum. Daarna worden de eicellen naar het laboratorium in het UZ Gent gebracht. Daar produceert de partner zijn spermastaal en vindt ook de hele laboratoriumprocedure plaats, tot en met de terugplaatsing van de embryo's. Jaarlijks worden bij ons ongeveer 600 van dergelijke behandelingen uitgevoerd.

Lokale samenwerking

In de Gentse regio heeft ook een lokale samenwerking gestalte gekregen, onder impuls van dr. T. Coetsier, dr. N. Van Renterghem en dr. I. Meire. Het samenwerkingsakkoord met de ziekenhuisgroep Sint-Lucas betekende een grote stap vooruit.

​Centra​artsen

AZ Sint-Lucas Gent

​Dr. Tom Coetsier
gynaecoloog - medisch coördinator zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde

​AZ Delta Roeselare

​Dr. Danielle Vandenweghe
gynaecoloog - medisch coördinator zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde

​AZ Groeninge Kortrijk

​Dr. Nele Vankeirsbilck
gynaecoloog - medisch coördinator zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde

​Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Nederland

​Dr. Arie Verhoeff
gynaecoloog - medisch coördinator zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-6-2020 11:01.