Missie en visie van de afdeling Reproductieve geneeskunde

Missie

De afdeling Reproductieve geneeskunde (ARG) wil:

  • wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek en therapie bieden bij vruchtbaarheidsproblemen;
  • hoogkwalitatief onderzoek voeren naar vruchtbaarheidsproblemen;
  • zorgen voor onderwijs en opleiding rond vruchtbaarheidsproblematiek en in dat kader aan maatschappelijke dienstverlening doen.

De afdeling wil zich onderscheiden door nationaal en internationaal mee te draaien aan de top, en hanteert een patiëntgerichte, holistische aanpak met oog voor de volledige mens in zijn of haar omgeving.

Visie

Onze visie op de zorg heeft als uitgangspunt dat elke patiënt en elk koppel uniek zijn en dat ze holistisch moeten worden benaderd. Het is daarbij essentieel om voldoende aandacht te hebben voor de psychologische aspecten van een vruchtbaarheidsbehandeling. We willen patiënten en koppels daarom zo goed mogelijk individueel begeleiden en bouwen een vertrouwensrelatie uit met de patiënt.

De meeste behandelingen op de afdeling hebben een zwangerschap tot doel. Ook als dat niet lukt, vinden we het belangrijk dat de patiënt een goed gevoel overhoudt aan de contacten met onze afdeling.

De afdeling Reproductieve geneeskunde wil daarnaast nationaal en internationaal toonaangevend zijn in wetenschappelijk onderzoek dat klinisch toepasbaar is, in maatschappelijke dienstverlening en in uitstraling. Onze medewerkers leggen de lat hoog, en zijn daar waar het debat wordt gevoerd en het beleid wordt gemaakt. 

De afdeling draagt ook zorg voor haar medewerkers. Het is belangrijk dat ze zich goed voelen in hun job, dat er op de werkvloer een goede collegiale sfeer heerst en dat medewerkers kunnen doorgroeien in hun domein. Teamactiviteiten, voortgezet onderwijs, opleidingen en bijscholing dragen daartoe bij.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-6-2020 11:01.