Kwaliteitsvolle zorg bij Reproductieve geneeskunde

De afdeling Reproductieve Geneeskunde heeft een uitgewerkt kwaliteitsmanagementsysteem en voldoet aan de Belgisch wetgeving waardoor het erkend is als bank voor reproductieve cellen en weefsels.

Het kwaliteitsmanagementsysteem:

  • garandeert dat wordt gewerkt conform vastgelegde normen en wetten;
  • beheert de verschillende procedures;
  • voorziet in interne audits en klachtenregistratie.

Met het kwaliteitsmanagementsysteem willen we de processen en de dienstverlenging in het kader van een vruchtbaarheidsbehandeling continu optimaliseren.

We onderzoeken ook geregeld de patiëntentevredenheid en blijven zo op de hoogte van de noden en wensen van onze patiënten.

Vragen en suggesties

Heeft u een vraag over ons kwaliteitssysteem of de werking van de afdeling? Neem dan gerust contact op met ons kwaliteitsteam.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-6-2020 11:02.