​Transfer en cryopreservatie

Selectie van het 'beste' embryo

Met 'transfer' wordt bedoeld: het in de baarmoeder plaatsen van de embryo's die 'in vitro' tot ontwikkeling zijn gekomen.

In 2003 werd in België een wet van kracht die het aantal meerlingzwangerschappen na ivf-behandelingen moest verminderen. Die wet gaat ervan uit dat een succesvolle ivf-behandeling bij voorkeur leidt tot de geboorte van één gezond kind per behandelingscyclus. Om dat doel te bereiken, schrijft de wet voor dat in bepaalde gevallen maar één embryo mag worden teruggeplaatst. Dat maakt het erg belangrijk om het 'beste' embryo te kunnen selecteren.

Ruime expertise, geavanceerde technieken

De afdeling Reproductieve geneeskunde beschikt over een state-of-the-art ivf-labo dat is ingebed in de cleanroom van het platform voor menselijk lichaamsmateriaal. We beschikken over een uitgebreide expertise die toelaat om menselijke embryo's 5 à 6 dagen in vitro tot blastocyst te kweken. Een blastocyst is het ontwikkelingsstadium waarin een embryo zich bevindt vlak voordat het zich in het baarmoederslijmvlies kan nestelen. Ons labo beschikt ook over moderne geoptimaliseerde invriestechnieken voor blastocysten, zoals vitrificatie.

Nieuw transfer- en invriesbeleid

Recent onderzoek toont aan dat bepaalde patiënten meer kans maken op zwangerschap en bevalling als blastocysten worden teruggeplaatst op dag 5 van de embryo-ontwikkeling, en niet op dag 2 of dag 3 (dag 0 is de dag van eicelpunctie). Daarom hanteert de afdeling Reproductieve Geneeskunde sinds januari 2016 een nieuw transfer- en invriesbeleid.

Dat nieuwe beleid moet de kansen op bevalling van een kind na transfer van zowel ingevroren als niet-ingevroren embryo's verhogen. Er zullen per behandelingscyclus minder embryo's worden bewaard maar de slaagkans per embryo zal wél hoger liggen.

Alle patiënten krijgen standaard op dag 5 een blastocysttransfer. De blastocysten die dan niet worden gebruikt en van voldoende kwaliteit zijn bewaren we zodat ze later eventueel nog kunnen worden gebruikt. Daarvoor hanteren we de vitrificatietechniek: door de blastocysten in te vriezen kunnen ze voor langere periode worden bewaard.

Van eicel tot blastocyst: 5 dagen in het ivf-labo

 
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-10-2018 16:54.