Kosten van een behandeling

In België krijgen patiënten die zijn ingeschreven bij een ziekenfonds een deel van de kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling en de medicatie terugbetaald.

Ivf - ICSI

Bij ivf en ICSI worden tot de leeftijd van 43 jaar maximaal zes behandelingen terugbetaald:

  • De labofase wordt volledig vergoed door het ziekenfonds.
  • De stimulatiemedicatie wordt – op het remgeld na – terugbetaald voor elke poging waarvoor u nog recht heeft op terugbetaling van de laboratoriumkosten. De medicatie moet dan wel worden verstrekt door het ziekenhuis waar u behandeld wordt.
  • Voor alle medische prestaties (raadplegingen, echografie, bloedafname, eicelpunctie, terugplaatsen van embryo's, ...) moet de patiënt enkel het remgeld betalen.

De terugbetaling is wel gekoppeld aan wettelijke bepalingen over het aantal embryo's dat mag teruggeplaatst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de vrouw, de rangorde van de poging en de kwaliteit van de embryo's:

Jonger dan 36 jaar

  • In de eerste behandelingscyclus mag slechts één embryo worden teruggeplaatst (single embryo transfer).
  • In de tweede cyclus kunnen een of twee embryo's worden teruggeplaatst, afhankelijk van hun kwaliteit.
  • In de derde en volgende verse cycli mogen maximaal twee embryo's worden teruggeplaatst.

36 - 39 jaar

Tot de leeftijd van 39 jaar kunnen in de eerste of tweede cyclus maximaal twee embryo's worden getransfereerd en drie in de volgende cycli.

40 - 42 jaar

Voor vrouwen ouder dan 39 jaar is geen maximaal aantal embryo's dat mag worden teruggeplaatst vastgelegd.

​Aantal te transfereren embryo'sEerste poging​Tweede poging​​Derde tot zesde poging
​Jonger dan 36 jaar ​max. 1 embryo​1 embryo,
eventueel 2
​max. 2 embryo's
​36-39 jaar​max. 2 embryo's​max. 2 embryo'smax. 3 embryo's​
​40-42 jaar​onbeperkt​onbeperktonbeperkt​

 

Intra-uteriene inseminatie (IUI) 

Intra-uteriene inseminatie valt onder het terugbetalingssysteem van de ziekenfondsen. De patiënt moet enkel het remgeld betalen. Ook hormooninjecties - indien noodzakelijk - worden gedurende 6 cycli grotendeels vergoed. Ook hier geldt dat enkel tot aan de leeftijd van 43 jaar.

Omdat niet alle stappen in de behandeling volledig terugbetaald worden, raadpleegt u het best ook de raming van de kosten die ten laste komen van de patiënt.
Dat geeft een kostenraming voor Belgische patiënten aangesloten bij een ziekenfonds en voor patiënten die niet zijn aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds.


 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:32.