Transgenderchirurgie

Volwassenen en jongeren die vragen hebben over hun genderidentiteit, kunnen zich aanmelden bij het Centrum voor seksuologie en gender. Een psychiater of psycholoog (-seksuoloog) zal hen doorheen het zorgtraject begeleiden. Die begeleiding kan psychotherapeutisch zijn, er kan ook geopteerd worden voor een genderbevestigende medische behandeling.

Om de kwaliteit van elk zorgtraject te verzekeren, werken experts van verschillende medische disciplines samen in het interdisciplinaire Genderteam. De dienst Plastische heelkunde staat in voor geslachtsaanpassende chirurgie. De dienst kan bogen op een jarenlange ervaring in transgenderchirurgie en geniet een internationale bekendheid. Voor genderconfirmatiechirurgie van het gelaat kunt u terecht bij het Faciaal centrum.

Afspraak maken

Elke aanmelding gebeurt via het Centrum voor seksuologie en gender. U komt dan op een wachtlijst terecht, waarna het centrum contact met u zal opnemen om een eerste gesprek in te plannen.

Onderstaande plastisch chirurgen voeren de transgenderchirurgie uit. De consultaties en chirurgische ingrepen worden gecoördineerd door zorgcoördinator Martine Muller.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-1-2020 11:42.

Afspraak maken

09 332 32 78

Locatie

Ingang 12

Route 1205