Chirurgie bij huidkanker

De dienst Plastische heelkunde behandelt jaarlijks veel patiënten met verschillende vormen van huidkanker: melanoom, basocellulair carcinoom, spinocellulair carcinoom en andere. De dienst werkt daarvoor nauw samen met de diensten Dermatologie, Medische oncologie, Radiotherapie en Hoofd- en halsheelkunde. Samen houden we om de twee weken een multidisciplinair medisch consult. We bespreken er gezamenlijk patiënten om een optimale behandeling en opvolging te bepalen.

Melanoom

Diagnose

Een maligne melanoom is een van de drie type huidkankers die we frequent zien. Het melanoom kan nieuw ontstaan of zich ontwikkelen in een bestaande pigmentvlek of moedervlek. Om de diagnose te stellen, onderzoekt de huidarts de vlek met een dermatoscoop. Vermoedt de arts een melanoom, dan wordt het letsel chirurgisch weggenomen. Het weggesneden weefsel wordt daarna grondig onderzocht. Zo kunnen we ook de kans op uitzaaiing naar andere plaatsen in het lichaam bepalen.

Bijna elke patiënt bij wie een melanoom wordt vastgesteld, ondergaat een stagingonderzoek. Dat zijn alle onderzoeken die nodig zijn om vast te stellen in welk stadium de ziekte zich bevindt en in welke mate er uitzaaiingen zijn. De onderzoeken variëren van echografie, röntgenfoto's tot CT-scans of PET-CT-scans.

Behandeling

De belangrijkste behandeling is een operatie. De chirurg verwijdert een bepaalde hoeveelheid huid rond het oorspronkelijke letsel als veiligheidsmarge. De hoeveelheid hangt af van de eigenschappen van het melanoom.

Afhankelijk van hoe diep het melanoom zich bevond, kan ook een biopsie van de sentinelklier nodig zijn. Als de huidkanker uitzaait, is dat in eerste instantie naar die lymfeklier die zich in de oksel, lies of hals bevindt. De biopsie verloopt als volgt:

  • Op de plaats van het melanoom wordt op de dag van de operatie een radioactief product ingespoten. Dat product vloeit naar de lymfeklieren. De chirurg kan dan met een gammacamera de sentinelklier opsporen.
  • Op de plaats waar de sentinelklier zich bevindt, wordt tijdens de operatie een blauwe kleurstof ingespoten in de huid. Zo kan de chirurg heel precies de juiste klier wegnemen.

De verdere behandeling hangt af van de uitslag van het onderzoek van de klier. De plastisch chirurg, dermatoloog en medisch oncoloog bespreken verdere stappen altijd multidisciplinair.

Basocellulair carcinoom

Een basocellulair carcinoom of basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het ontstaat gewoonlijk op een zone die veel blootgesteld wordt aan de zon: het hoofd, de hals of de romp. Het is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker en zaait zelden uit. Wel groeit het basaalcelcarcinoom traag en tast zo de omliggende weefsels aan. Daarom is het belangrijk om de letsels grondig te behandelen.

Tijdens de behandeling wordt het letsel volledig weggenomen. Daarna zijn meerdere reconstructieve opties mogelijk. Uw chirurg bespreekt samen met u de opties en hun voor- en nadelen. De dienst Dermatologie behandelt letsels in het gelaat met de zogeheten Mohs’ techniek.

Spinocellulair carcinoom

Ook een spinocellulair carcinoom of plaveiselcelcarcinoom komt gewoonlijk voor op een zone die wordt blootgesteld aan zonlicht: hoofd, hals, oren, lippen, handruggen en andere. 

Deze vorm van huidkanker groeit sneller in de omgevende weefsels dan een basaalcelcarcinoom en zaait uit. Daarom is een grondige diagnose, behandeling en opvolging door een multidisciplinair team noodzakelijk. De vooruitzichten zijn heel goed als het letsel vroeg ontdekt en behandeld wordt.

Afspraak maken

Voor een afspraak met een plastisch chirurg, neem contact op met de polikliniek Plastische heelkunde:


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-12-2019 14:19.

Afspraak maken

09 332 32 78

Locatie

Ingang 12

Route 1205