Faciaal centrum

In 2018 werd in het UZ Gent het Faciaal centrum opgericht. Het centrum wil hoogstaande multidisciplinaire zorg aanbieden voor complexe aandoeningen in het hoofd-halsgebied. Alle medische disciplines die werkzaam zijn in het hoofd-halsgebied overleggen regelmatig over complexe casussen. Ook binnen de dienst Plastische heelkunde hanteren we een multidisciplinaire aanpak: plastische en maxillofaciale chirurgen werken er dagelijks samen.

Behandelingen

Het Faciaal centrum voert onder meer deze behandelingen uit:

Oncologische heelkunde in het hoofd-halsgebied

In het Faciaal centrum benaderen we kwaadaardige letsels van de huid, mond-keelholte, oogkas, hals, kaak en het aangezicht multidisciplinair. Zo willen we tot een veilige oncologische behandeling en opvolging komen. We streven ook naar een optimaal functioneel en esthetisch herstel via reconstructieve chirurgie.

De gebruikte reconstructieve technieken variëren van eenvoudige technieken, bijvoorbeeld huidtransplantaties of lokale huidflappen, tot complexe, bijvoorbeeld vrije weefseltransfer van huid, spier en bot. Daarbij gebruiken we ook preoperatieve digitale planning en 3D-printing. Op basis van beeldvorming maken we dan een virtuele simulatie van de ingreep en op maat gemaakte modellen en hulpstukken.

Acute traumatologie van het gelaat

De dienst Plastische chirurgie behandelt fracturen van het aangezicht en herstelt ook de huid en weke delen na verwondingen door een ongeval of geweld (trauma). Indien nodig, voert het Faciaal centrum nadien esthetische en functionele correcties van littekens uit.

Chirurgie bij verlamming van de aangezichtszenuw

Facialis paralyse is een gedeeltelijke of volledige verlamming van de aangezichtszenuw. Die zenuw stuurt de aangezichtsspieren aan die belangrijk zijn voor de motoriek van uw gezicht en die er ook voor zorgen dat u uw oog en mond kunt sluiten. Meestal ontstaat de verlamming aan een kant van het gelaat, waardoor het gezicht scheef komt te staan. De fysieke verschijning van patiënten lokken veel vooroordelen uit. De aandoening heeft dan ook een heel grote impact op de levenskwaliteit.

Een faciale paralyse kan verschillende oorzaken hebben. Afhankelijk van de oorzaak kan de verlamming zich gedeeltelijk of volledig spontaan herstellen. Blijft de verlamming aanslepen, dan zijn er verschillende chirurgische behandelingen mogelijk.

  • Dynamisch herstel: door nieuwe zenuwverbindingen aan te maken en spieren te verplaatsen, herstellen we de spontane spieractiviteit in het gelaat. De patiënt herwint zo zijn beweeglijkheid en spontane glimlach. Een dynamisch herstel geeft het beste resultaat, maar is niet altijd mogelijk. Vaak moeten we ons beperken tot een statisch herstel.
  • Statisch herstel: we verbeteren de positie van de mondhoek en de wenkbrauw en de sluiting van de mond en het oog. Die ingreep zorgt voor een belangrijke functionele en esthetische verbetering, maar de spontane beweeglijkheid van het gezicht herstelt zich niet.

Na de ingreep – dynamisch of statisch – volgt een revalidatieperiode met logopedie. Ook de werking van de aangezichtsspieren wordt verder bijgestuurd door selectieve injecties met spierverlammende middelen.

Faciale genderconfirmatiechirurgie

Faciale genderconfirmatiechirurgie wordt ook facial feminisation surgery (FFS) genoemd. Het UZ Gent en de dienst Plastische heelkunde hebben jarenlange ervaring in genderbevestigende chirurgie en genieten internationale bekendheid.

Gezichtskenmerken worden in het dagelijkse leven vaak snel en onbewust geobserveerd. Ze spelen een belangrijke rol in het bepalen van gender en identiteit. Faciale genderconfirmatiechirurgie verdient daarom evenveel aandacht als geslachtsaanpassende chirurgie en aanpassingen aan de borststreek en lichaamsbouw.

Voor genderconfirmatiechirurgie hanteren we een brede waaier aan chirurgische technieken. Bv.

  • de haarlijn wordt aangepast
  • de contouren van het voorhoofd, de oogkassen, neus, jukbeenderen, kin en onderkaak worden verzacht
  • de adamsappel wordt aangepast

Aangezichtstransplantatie

In 2011 voerde het transplantatieteam van het UZ Gent onder leiding van prof. dr. Phillip Blondeel de eerste aangezichtstransplantatie in België uit. De operatie duurde bijna 20 uur en verliep vlekkeloos.

Het UZ Gent heeft de ambitie om in de toekomst ook andere transplantaties uit te voeren van samengestelde weefsels, bijvoorbeeld van de handen, armen of buikwand.

Afspraak maken

Voor meer info of een afspraak kunt u contact opnemen met de coördinator van het Faciaal centrum:

Volgende plastisch chirurgen zijn actief in het centrum:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-1-2020 11:44.

Afspraak maken

09 332 32 78

Locatie

Ingang 12

Route 1205