Ondersteuning van zorgverleners bij pijnbehandeling

Het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) van de Pijnkliniek ondersteunt zorgverleners binnen en buiten het UZ Gent.

Opdrachten MAT

 • De pijnbehandeling in het UZ Gent coördineren
 • Zorgverleners sensibiliseren over de noodzaak van correcte pijnbehandeling
 • Steun verlenen aan zorgteams om pijn te identificeren en behandelen
 • Nagaan in hoeverre de medewerkers van de zorgteams een opleiding nodig hebben over de beoordeling en behandeling van pijn, en zulke opleidingen organiseren
 • Richtlijnen over de behandeling van chronische pijn helpen implementeren in de zorgeenheden
 • In samenwerking met de zorgteams opleidingen geven aan chronische pijnpatiënten
 • De zorgcontinuïteit verzekeren via onze rol als multidisciplinair centrum in de behandeling van chronische pijn. Hiervoor werken we samen met de behandelende arts en andere actoren uit de thuiszorg en zorg
 • Deelnemen aan het netwerk met externe zorgverleners en andere ziekenhuizen

Samenwerkingsverbanden

Het MAT werkt nauw samen met het Multidisciplinair Pijncentrum van het UZ Gent. Het team heeft ook samenwerkingsverbanden afgesloten met de MAT-teams van verschillende algemene ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanderen.

MAT-team

 • Dr. Sam Schelfout, medisch coördinator
 • Dr. Erwin Crombez, staflid Pijnkliniek
 • Hanne Craeymeersch, klinisch psycholoog
 • Koen Van Landeghem, verpleegkundig specialist
 • Selien Verbrugghe, adjunct hoofdverpleegkundige Pijnkliniek
 • Myriam Mornie, verpleegkundige postoperatief pijnteam
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-3-2020 11:28.

Afspraak maken

09 332 22 51

Locatie

Ingang 74

Route 740

Aanbevolen Info