Ondersteuning van zorgverleners bij pijnbehandeling

Het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) streeft naar een zo efficiënt mogelijke, evidence-based pijnbehandeling bij alle patiënten van het UZ Gent en zijn partnerziekenhuizen. Het MAT baseert zich daarvoor op het biopsychosociaal model.

Opdrachten MAT

Het MAT brengt zijn missie tot stand door:

 • de noden in het ziekenhuis met betrekking tot pijn te inventariseren
 • zorgteams, patiënten en andere belanghebbenden te sensibiliseren over pijnevaluatie
 • een ziekenhuisbreed pijnbeleid te implementeren, coördineren en communiceren
 • als adviesorgaan, aanspreekpunt of bemiddelaar op te treden bij vragen, problemen en moeilijke casussen
 • te streven naar innovatie
 • onze kennis en ervaring uit te dragen

Samenwerkingsverbanden

Het MAT werkt nauw samen met het Multidisciplinair Pijncentrum van het UZ Gent. Het team heeft ook samenwerkingsverbanden afgesloten met de MAT-teams van verschillende algemene ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanderen.

MAT-team

 • Dr. Sam Schelfout, medisch coördinator
 • Dr. Erwin Crombez, staflid Pijnkliniek
 • Hanne Craeymeersch, klinisch psycholoog
 • Koen Van Landeghem, verpleegkundig specialist
 • Selien Verbrugghe, adjunct hoofdverpleegkundige Pijnkliniek
 • Myriam Mornie, verpleegkundige postoperatief pijnteam
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 31-8-2020 14:56.

Afspraak maken

09 332 22 51

Locatie

Ingang 74

Route 740

Aanbevolen Info